Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Kategorie ogólne

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Poznaliśmy podstawowe informacje na temat różnych kategorii głównych występujących w języku HTML. Wspomniane kategorie główne tak naprawdę nie przydadzą się nam do niczego konkretnego, lecz to właśnie według kategorii głównych pogrupowane zostały wszystkie elementy HTML języka HTML, z którymi możesz zapoznać się w części przeznaczonej na prezentację elementów HTML języka HTML.

O wiele bardziej istotnymi kategoriami HTML, którymi przede wszystkim powinniśmy zainteresować się, są kategorie HTML, które są kategoriami ogólnymi.

Każdy element HTML może należeć do żadnej, do tylko jednej lub do kilku naraz kategorii HTML, które są kategoriami ogólnymi.

Kategorie HTML, które są kategoriami ogólnymi zostały wymienione poniżej.

Każda z powyższych kategorii HTML zostanie omówiona w następnych krokach.