Wprowadzanie

Virtual Patriot - autor webkod.pl

Witaj użytkowniku świata wirtualnego!

Znajdujesz się w miejscu, które jest terenem wirtualnej walki, walki z zagadnieniami języka HTML oraz z zagadnieniami języka CSS.

Serwis webkod.pl zawiera darmowy kurs języka HTML oraz darmowy kurs języka CSS dla każdego, kto chce zdobyć solidną wiedzę na temat wspomnianych języków.

Nie ważne ile masz lat. Nie ważne czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Nie ważne jak bardzo jesteś wykształcony. Najważniejsze jest to, czy lubisz wyzwania, czy lubisz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, czy jesteś na tyle uparty, żeby za każdym razem móc się podnieść, gdy upadniesz, ponieważ wszystkie wymienione przeze mnie cechy przydadzą Ci się podczas naszej przygody w serwisie webkod.pl.

Kod HTML

Pierwszą częścią serwisu webkod.pl jest kod HTML, czyli część poświęcona wyłącznie tematom dotyczącym języka HTML.

Część dotycząca kodu HTML została podzielona na:

Kurs HTML
Kurs HTML to nic innego jak zbiór najważniejszy zagadnień języka HTML, które będziemy poznawać krok po kroku w kolejnych artykułach.
Elementy HTML
Elementy HTML to nic innego jak zbiór informacji dotyczących wszystkich elementów HTML języka HTML, elementów HTML należących do języka HTML w wersji co najmniej 5.
Atrybuty HTML
Atrybuty HTML to nic innego jak informacje ogólne dotyczące wszystkich atrybutów HTML, które są jednym ze składników wielu różnych elementów HTML.
Kategorie HTML
Kategorie HTML to twór, z którym być może nigdy nie spotkałeś się, lecz który to twór pozwala nam spojrzeć na język HTML, a raczej jego elementy HTML, w zupełnie inny sposób, dzięki czemu sam język HTML staje się dla nas nowym wyzwaniem.

Kod CSS

Drugą częścią serwisu webkod.pl jest kod CSS, czyli część poświęcona wyłącznie tematom dotyczącym języka CSS.

Część dotycząca kodu CSS została podzielona na:

Kurs CSS
Kurs CSS to nic innego jak zbiór najważniejszy zagadnień języka CSS, które będziemy poznawać krok po kroku w kolejnych artykułach.
Selektory CSS
Selektory CSS to nic innego jak zbiór informacji dotyczących wielu różnych selektorów CSS, za pomocą których możemy wskazać interesujące nas elementy HTML, których wygląd chcemy kontrolować.
Właściwości CSS
Właściwości CSS to nic innego jak zbiór informacji dotyczących wielu różnych właściwości CSS służących do kontrolowania wyglądu elementów HTML.
Wartości CSS
Wartości CSS to nic innego jak zbiór informacji dotyczących wielu różnych wartości CSS, dzięki którym możemy określić w jaki sposób chcemy zmienić konkretną cechę elementu HTML.
Jednostki CSS
Jednostki CSS to nic innego jak zbiór informacji dotyczących wielu różnych jednostek CSS, które możemy łączyć wraz z różnymi wartościami CSS w celu określenia sposobu w jaki chcemy zmienić konkretną cechę elementu HTML.