Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Zarys dokumentu HTML ze względu na sekcje zawartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Umieszczając kolejne elementy HTML w części BODY dokumentu HTML tworzymy jedną całą strukturę HTML zbudowaną z różnych elementów HTML. Zawartość znajdująca się w części BODY dokumentu HTML może zostać podzielona przez nas za pomocą różnych elementów HTML na różne sekcje zawartości, które to sekcje zawartości mogą zostać zauważone przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, dzięki czemu przeglądarka internetowa widzi, czy zawartość części BODY naszego dokumentu HTML reprezentuje sobą, jakąś logiczną całość, czy też nie.

W naszym świecie realnym nasze mieszkanie również jest jedną całą strukturą zbudowaną z różnych sekcji zawartości, w tym wypadku z różnych pomieszczeń, które to pomieszczenia razem tworzą logiczną całość przystosowaną do pełnienia swojej funkcji, czyli do tego, abyśmy mogli zamieszkać w danym mieszkaniu składającym się z różnych potrzebnych nam pomieszczeń.

Wszystkie elementy HTML występujące w części BODY dokumentu HTML, które mogą tworzyć różne sekcje zawartości, razem tworzą jeden cały zarys dokumentu HTML, który to zarys dokumentu HTML może zostać zauważony przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Aby móc zrozumieć, w jaki sposób jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej rozróżnia poszczególne sekcje zawartości występujące w części BODY dokumentu HTML musimy stać się oczami naszej przeglądarki internetowej. Innymi słowy czas na zapoznanie się z różnymi zagadnieniami języka HTML dotyczącymi sekcji zawartości.