Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

max-width

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości max-width

Za pomocą właściwości max-width możemy określić maksymalny rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

właściwość max-width ma pierwszeństwo przed właściwością width

Informacje techniczne o właściwości max-width

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści, lecz nie element HTML typu table-header-group, table-row-group, table-footer-group, table-row

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości max-width

Firefox

tak

Interpretuje wartość fit-content, lecz z przedrostkiem "-moz-", czyli zapis "-moz-fit-content".

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-moz-available".

Google Chrome

tak

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-webkit-fill-available".

Safari

tak

Opera

tak

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-webkit-fill-available".

Internet Explorer

tak

Nie interpretuje wartości stretch, min-content, max-content oraz fit-content.

Edge

tak

Dla wartości stretch interpretuje tylko zapis alternatywny "-webkit-fill-available".

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Zobacz więcej informacji o interpretacji wartości , , , właściwości "max-width".

Opis wartości właściwości max-width

none

Wyjaśnienie

Wartość none jest domyślną wartością właściwości max-width.

Domyślnie element HTML nie posiada określonego maksymalnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości.

Przykład

 max-width:none;
ten element "div" nie posiada określonego maksymalnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element "div" nie posiada określonego maksymalnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości
  </div>

 </body>
</html>

rozmiar

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości max-width oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić maksymalny rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego powiązanego elementu przodka

gdy dany element HTML jest elementem HTML należącym do siatki elementu HTML tworzącego układ siatki, wtedy wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru znajdującego się pomiędzy początkową krawędzią kolumnową, a końcową krawędzią kolumnową miejsca, do którego został przypisany dany element HTML

Przykład

 max-width:350px;
maksymalny rozmiar szerokości, jaki może posiadać obszar zawartości tego elementu "div" wynosi 350 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "max-width" wraz z wartością "350px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    max-width:350px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   maksymalny rozmiar szerokości, jaki może posiadać obszar zawartości tego elementu "div" wynosi 350 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "max-width" wraz z wartością "350px"
  </div>

 </body>
</html>

stretch

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości stretch właściwości max-width możemy sprawić, że maksymalny rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML uzależniony będzie od rozmiaru szerokości wolnej przestrzeni, jaka pozostała wzdłuż obszaru, do którego należy ten element HTML.

Przykład

 max-width:stretch;
div#rodzic
div#dziecko

Maksymalny rozmiar szerokości, jaki może posiadać obszar zawartości przykładowego elementu "div#dziecko" uzależniony jest od rozmiaru szerokości wolnej przestrzeni, jaka pozostała wzdłuż obszaru zawartości przykładowego elementu "div#rodzic", ponieważ do wspomnianego elementu "div#dziecko" została dodana właściwość "max-width" wraz z wartością "stretch".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    width:300px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:red;
   }

   #dziecko {
    max-width:stretch;
    max-width:-moz-available;
    max-width:-webkit-fill-available;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">div#rodzic
   <div id="dziecko">div#dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>

min-content

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości min-content właściwości max-width możemy sprawić, że maksymalny rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML uzależniony będzie od najszerszej pojedynczej posiadanej treści do wyświetlenia przez ten element HTML.

Informacje dodatkowe

gdy rozmiar szerokości elementu HTML nie znajduje się pomiędzy początkową oraz końcową krawędzią liniową tego elementu HTML, czyli na osi liniowej, wtedy wartość min-content działa na takiej samej zasadzie, jak wartość none

Przykład

 max-width:min-content;
ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ

Maksymalny rozmiar szerokości, jaki może posiadać obszar zawartości przykładowego elementu "div" uzależniony jest od najszerszej pojedynczej posiadanej treści do wyświetlenia przez przykładowy element "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "max-width" wraz z wartością "min-content" (w tym wypadku wspomnianą treścią jest ciąg znaków "EFGHIJK").

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    max-width:min-content;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ
  </div>

 </body>
</html>

max-content

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości max-content właściwości max-width możemy sprawić, że maksymalny rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML uzależniony będzie od możliwie najszerszej posiadanej treści do wyświetlenia przez ten element HTML.

Informacje dodatkowe

gdy rozmiar szerokości elementu HTML nie znajduje się pomiędzy początkową oraz końcową krawędzią liniową tego elementu HTML, czyli na osi liniowej, wtedy wartość max-content działa na takiej samej zasadzie, jak wartość none

Przykład

 max-width:max-content;
ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ

Maksymalny rozmiar szerokości, jaki może posiadać obszar zawartości przykładowego elementu "div" uzależniony jest od możliwie najszerszej posiadanej treści do wyświetlenia przez przykładowy element "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "max-width" wraz z wartością "max-content" (w tym wypadku wspomnianą treścią jest ciąg znaków "ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ").

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    max-width:max-content;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ
  </div>

 </body>
</html>

fit-content

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości fit-content właściwości max-width możemy sprawić, że wartością maksymalnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML będzie możliwie największa wartość mieszcząca się w zakresie wartości od min-content do max-content.

W tym wypadku wartość większa od wartości min-content nie może powodować przepełnienia.

W tym wypadku rozmiarem szerokości obszaru zawartości elementu HTML reprezentującego treść zewnętrzną (plik graficzny, plik audio, plik video itp.) będzie rozmiar, na który wskazuje wartość min-content, ponadto rozmiar ten może zostać dodatkowo równomiernie przeskalowany na podstawie posiadanej przez element HTML wartości właściwości height.

Informacje dodatkowe

gdy rozmiar szerokości elementu HTML nie znajduje się pomiędzy początkową oraz końcową krawędzią liniową tego elementu HTML, czyli na osi liniowej, wtedy wartość fit-content działa na takiej samej zasadzie, jak wartość none

Przykład

 max-width:fit-content;
div#rodzic
DIV#DZIECKO ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ

Wartością maksymalnego rozmiaru szerokości, jaki może posiadać obszar zawartości przykładowego elementu "div#dziecko" jest możliwie największa wartość mieszcząca się w zakresie wartości od "min-content" do "max-content" oraz niepowodująca przepełnienia rozmiaru szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#rodzic", ponieważ do wspomnianego elementu "div#dziecko" została dodana właściwość "max-width" wraz z wartością "fit-content".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    width:300px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:red;
   }

   #dziecko {
    max-width:fit-content;
    max-width:-moz-fit-content;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   div#rodzic
   <div id="dziecko">
    DIV#DZIECKO ABCD EFGHIJK LM NOP QRSTU V WXYZ
   </div>
  </div>

 </body>
</html>