Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

strong

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu strong

Element strong reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca słowo lub frazę, której chcemy nadać szczególną ważność w danej treści. Element strong nie zmienia sensu danej treści.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie strong

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h1>Przedmiot 1 - <strong>Mój ulubiony owoc</strong></h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "strong" jest element "h1". Wspomniany element "h1" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "h1", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "strong".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<article>
  <h1>Przedmiot 1 - <strong>Mój ulubiony owoc</strong></h1>
  <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "strong" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Mój ulubiony owoc", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "strong".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<strong> ... </strong>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu strong

strong {
  font-weight:bolder;
}

Interpretacja elementu strong

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak