Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-image-outset

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości border-image-outset

Za pomocą właściwości border-image-outset możemy określić rozmiar odległości obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od krawędzi tego elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-image-outset

przeznaczenie

element HTML każdego typu posiadający właściwość border-width wraz z wartością różną od wartości 0 oraz właściwość border-style wraz z wartością różną od wartości none, lecz nie elementy HTML pierwotnie budujące tabelę HTML, gdy element HTML typu table lub inline-table posiada właściwość border-collapse wraz z wartością collapse

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości border-image-outset

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 11

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości border-image-outset

wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości border-image-outset oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić rozmiar odległości obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od krawędzi tego elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości border-image-outset

Przykładowe zapisy

5px

5px 10px

5px 10px 15px

5px 10px 15px 20px

top

Składnik top jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-outset. Składnik top określa rozmiar odległości górnego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od górnej krawędzi tego elementu HTML.

Składnik right jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-outset. Składnik right określa rozmiar odległości prawego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od prawej krawędzi tego elementu HTML.

bottom

Składnik bottom jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-outset. Składnik bottom określa rozmiar odległości dolnego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od dolnej krawędzi tego elementu HTML.

left

Składnik left jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości border-image-outset. Składnik left określa rozmiar odległości lewego obrazkowego obramowania interesującego nas elementu HTML od lewej krawędzi tego elementu HTML.

Przykład

 border-image-outset:5px 30px;
górne obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 5 pikseli od górnej krawędzi tego elementu "div", dolne obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 5 pikseli od dolnej krawędzi tego elementu "div", prawe obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 30 pikseli od prawej krawędzi tego elementu "div", natomiast lewe obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 30 pikseli od lewej krawędzi tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-image-outset" wraz z następującymi wartościami: "5px 30px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-width:20px;
    border-style:solid;
    border-image-source:url(https://webkod.pl/files/css/obramowanie-04.png);
    border-image-slice:20;
    border-image-width:20px;
    border-image-outset:5px 30px;
    border-image-repeat:round;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   górne obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 5 pikseli od górnej krawędzi tego elementu "div", dolne obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 5 pikseli od dolnej krawędzi tego elementu "div", prawe obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 30 pikseli od prawej krawędzi tego elementu "div", natomiast lewe obrazkowe obramowanie tego elementu "div" znajduje się w odległości równej 30 pikseli od lewej krawędzi tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-image-outset" wraz z następującymi wartościami: "5px 30px"
  </div>

 </body>
</html>