Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

empty-cells

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości empty-cells

Za pomocą właściwości empty-cells możemy określić czy ewentualne widoczne obramowanie oraz tło interesującej nas pustej komórki (elementu td, elementu th) tabeli HTML powinno zostać ukryte.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości empty-cells

przeznaczenie

element HTML typu table-cell

Gdy elementem przodkiem elementu HTML typu table-cell jest element HTML typu table lub inline-table, wtedy wartością właściwości border-collapse takiego elementu przodka musi być wartość różna od wartości collapse.

pozycja

static, relative

dziedziczenie

tak

wartość initial

show

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości empty-cells

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości empty-cells

show

Wyjaśnienie

Wartość show jest domyślną wartością właściwości empty-cells.

Domyślnie ewentualne widoczne obramowanie oraz tło pustej komórki tabeli HTML nie jest ukryte.

Przykład

 empty-cells:show;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Tło oraz obramowanie pustego elementu "td" przykładowego elementu "table" nie jest ukryte.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
    background-color:white;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
    background-color:white;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td></td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

hide

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości hide właściwości empty-cells możemy sprawić, że ewentualne widoczne obramowanie oraz tło interesującej nas pustej komórki tabeli HTML zostanie ukryte.

Przykład

 empty-cells:hide;
Przykładowa Tabela HTML
komórka - 1komórka - 2komórka - 3
komórka - 4komórka - 6
komórka - 7komórka - 8komórka - 9

Tło oraz obramowanie pustego elementu "td" przykładowego elementu "table" zostało ukryte, ponieważ do wspomnianego elementu "td" została dodana właściwość "empty-cells" wraz z wartością "hide".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   table {
    border:3px solid black;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   table > caption {
    padding:1em;
    background-color:#CCC;
   }

   table > tbody > tr > th {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
    background-color:white;
   }

   table > tbody > tr > td {
    border:1px solid black;
    padding:1em;
    background-color:white;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <caption>Przykładowa Tabela HTML</caption>
   <tbody>
    <tr>
     <th>komórka - 1</th>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 4</th>
     <td style="empty-cells:hide;"></td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>

    <tr>
     <th>komórka - 7</th>
     <td>komórka - 8</td>
     <td>komórka - 9</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>