Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

animation-name

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości animation-name

Za pomocą właściwości animation-name możemy wskazać, która animacja powinna zostać dodana do interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości animation-name

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

nie

Interpretacja właściwości animation-name

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości animation-name

none

Wyjaśnienie

Wartość none jest domyślną wartością właściwości animation-name.

Domyślnie na elemencie HTML nie jest wykonywana żadna animacja.

Przykład

 animation-name:none;

Na przykładowym elemencie "div" nie jest wykonywana żadna animacja.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-align:center;
    width:160px;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300px); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

nazwa animacji

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości animation-name oraz nazwy istniejącej animacji (utworzonej za pomocą reguły @keyframes) do interesującego nas elementu HTML możemy dodać animację.

Przykład

 animation-name:moja-animacja-1;

Do przykładowego elementu "div" została dodana animacja o nazwie "moja-animacja-1", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "animation-name" wraz z wartością "moja-animacja-1".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    animation-name:moja-animacja-1;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    text-align:center;
    width:160px;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300px); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

sekwencja wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą sekwencji kilku oddzielonych od siebie znakiem przecinka wartości należących do właściwości animation-name do interesującego nas elementu HTML możemy dodać kilka animacji jednocześnie.

Podana przez nas sekwencja wartości właściwości "animation-name" nie może zawierać wartości globalnych.

Przykład

 animation-name:moja-animacja-1, moja-animacja-2;

Do przykładowego elementu "div" zostały dodane dwie różne animacje jednocześnie (pierwsza o nazwie "moja-animacja-1", natomiast druga o nazwie "moja-animacja-2"), ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "animation-name" wraz z następującą sekwencją wartości: "moja-animacja-1, moja-animacja-2".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    animation-name:moja-animacja-1, moja-animacja-2;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    text-align:center;
    width:160px;
    padding:0.5em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300px); }
   }

   @keyframes moja-animacja-2
   {
    0% { background-color:red; }
    50% { background-color:orange; }
    100% { background-color:pink; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>