Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Semantyka na poziomie tekstu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Jedną z rzeczy, którą zajmuje się semantyka na poziomie tekstu jest nadawanie (za pomocą różnych elementów HTML należących do kategorii semantyka tekstu) dodatkowego znaczenia dla fragmentu treści (zazwyczaj dla fragmentu zawartości tekstowej występującej w kodzie HTML dokumentu HTML).

W naszym świecie realnym możemy komunikować się pomiędzy sobą za pomocą słów. Czasami może zdarzyć się taka sytuacja, iż jedno słowo "nie" może różnić się od drugiego słowa "nie". Odpowiadając na pytanie naszego odbiorcy (np. kolegi) możemy posłużyć się słowem "nie", jednak słowo "nie" wypowiedziane przez nas w nieco mocniejszym, czasami agresywniejszym tonie może posiadać dodatkowe znaczenie dla naszego odbiorcy (np. nasz odbiorca może zrozumieć, że na pytanie, które nam zadał, nigdy nie odpowiemy twierdząco). W ten o to sposób za pomocą tonu naszej wypowiedzi, słowa wypowiedziane przez nas mogą posiadać dodatkowe znaczenie dla naszych odbiorców, nawet gdy czasami nie jesteśmy tego świadomi lub gdy nie było to naszym zamiarem.

W naszym świecie wirtualnym odbiorcą naszej treści, naszego kodu HTML, jest przeglądarka internetowa, jak również użytkownik, który będzie chciał zapoznać się z treścią, którą reprezentuje nasz kod HTML.

Przykład:

<p>
  Róża to rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych.
</p>

Rezultat:

Róża to rodzaj krzewów należących do rodziny różowatych.

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że wspomniana treść definiuje (wyjaśnia) czym jest róża. Czy przeglądarka internetowa również będzie o tym wiedziała? A może przeglądarka internetowa będzie myślała, że to słowo rodzaj jest definiowane, a nie słowo róża?

Spójrzmy na nieco inny przykład:

<p>
  Wyraz krztałt zawiera błąd!
</p>

Rezultat:

Wyraz krztałt zawiera błąd!

Użytkownik zapoznający się z treścią reprezentowaną przez zawartość naszego przykładowego elementu p zorientuje się, że wspomniana treść mówi o tym, że wyraz krztałt zawiera błąd. Czy przeglądarka internetowa również będzie o tym wiedziała? A może przeglądarka internetowa będzie myślała, że błędny wyraz krztałt został przez nas nieświadomie umieszczony w zawartości przykładowego elementu p?

Te i nie tylko te wątpliwości rozwiązują elementy HTML należące do kategorii semantyka tekstu, z którymi to elementami HTML zapoznamy się w następnych krokach.