Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

sup

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu sup

Element sup reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która musi stanowić indeks górny dla treści reprezentowanej przez zawartość, która opływa dany element sup.

Dodatkowe artykuły związane z elementem sup

Informacje techniczne o elemencie sup

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <var>x</var><sup>2</sup>
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "sup" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "sup".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <var>x</var><sup>2</sup>
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "sup" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli znak w postaci cyfry "2", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "sup".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<sup> ... </sup>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu sup

sup {
  vertical-align:super;
  font-size:smaller;
}

Interpretacja elementu sup

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak