Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-emphasis-style

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości text-emphasis-style

Za pomocą właściwości text-emphasis-style możemy określić, jaki dodatkowy symbol powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

właściwość text-emphasis-style nie oddziałuje na białe znaki

Informacje techniczne o właściwości text-emphasis-style

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

none

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości text-emphasis-style

Firefox

tak

Google Chrome

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Safari

tak

Opera

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości text-emphasis-style

none

Wyjaśnienie

Wartość none jest domyślną wartością właściwości text-emphasis-style.

Domyślnie znaki tworzące tekst elementu HTML nie posiadają przy sobie żadnego dodatkowego symbolu.

Przykład

 text-emphasis-style:none;
przykładowy tekst 電報碼碼

Znaki tworzące tekst przykładowego elementu "div" nie posiadają przy sobie żadnego dodatkowego symbolu.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:2em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przykładowy tekst 電報碼碼
  </div>

 </body>
</html>

znak

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości text-emphasis-style oraz jednego wybranego przez nas znaku możemy określić, jaki dodatkowy symbol powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 text-emphasis-style:'#';
przykładowy tekst 電報碼碼

Dodatkowym symbolem występującym przy każdym znaku tworzącym tekst przykładowego elementu "div" jest symbol w postaci znaku "#", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "text-emphasis-style" wraz z wartością "#".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-emphasis-style:'#';
    -webkit-text-emphasis-style:'#';
    padding:1em;
    font-size:2em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przykładowy tekst 電報碼碼
  </div>

 </body>
</html>

wzorzec wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości text-emphasis-style oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić, jaki dodatkowy symbol powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości text-emphasis-style

Przykładowe zapisy

open

triangle

open triangle

type

Składnik type nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości text-emphasis-style. Składnik type określa typ dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości składnika type

filled

Wartość filled składnika type sprawia, że dodatkowy symbol, jaki znajdzie się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML będzie wypełniony kolorem (, , , , ).

open

Wartość open składnika type sprawia, że dodatkowy symbol, jaki znajdzie się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML nie będzie wypełniony kolorem (, , , , ).

shape

Składnik shape nie jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości text-emphasis-style. Składnik shape określa kształt dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości składnika shape

circle

Wartość circle składnika shape określa kształt dla dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

double-circle

Wartość double-circle składnika shape określa kształt dla dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

dot

Wartość dot składnika shape określa kształt dla dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

triangle

Wartość triangle składnika shape określa kształt dla dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

sesame

Wartość sesame składnika shape określa kształt dla dodatkowego symbolu, jaki powinien znaleźć się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 text-emphasis-style:open triangle;
przykładowy tekst 電報碼碼

Dodatkowym symbolem występującym przy każdym znaku tworzącym tekst przykładowego elementu "div" jest symbol w postaci niewypełnionego kolorem trójkąta, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "text-emphasis-style" wraz z następującymi wartościami: "open triangle".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-emphasis-style:open triangle;
    -webkit-text-emphasis-style:open triangle;
    padding:1em;
    font-size:2em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przykładowy tekst 電報碼碼
  </div>

 </body>
</html>