Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Selektor atrybutu, którego wartość rozpoczyna się od danego ciągu znaków

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora [A^="V"]

   [atrybut^="ciąg"] { ... }
  

Selektor atrybutu, którego wartość rozpoczyna się od danego ciągu znaków odszukuje każdy element HTML, którego wartość atrybutu HTML o podanej przez nas nazwie rozpoczyna się od ciągu znaków, który podaliśmy.

Selektor atrybutu, którego wartość rozpoczyna się od danego ciągu znaków tworzymy za pomocą nawiasu kwadratowego [], w którym należy umieścić nazwę interesującego nas atrybutu HTML, po której należy umieścić znaki ^= (daszek oraz znak równości), po których należy podać (pomiędzy cudzysłowem pojedynczym ' lub podwójnym ") interesujący nas ciąg znaków.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze [A^="V"]

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor [A^="V"]

[title^="opis"] {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   [title^="opis"] { color:red; }
  
title

do każdego elementu HTML, którego wartość atrybutu title

^=

rozpoczyna się od

"opis"

ciągu znaków opis

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title^="opis"] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div title="opisElementuHTML">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"
  </div>

  <p title="to jest opis elementu HTML">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML nie rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"
  </p>

  <p title="brudnopis">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML nie rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"
  </p>

  <div title="opis">
   tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML nie rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML nie rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"

tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "div" jest koloru czerwonego, ponieważ wartość atrybutu "title" tego elementu HTML rozpoczyna się od ciągu znaków "opis"

Interpretacja selektora [A^="V"]

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .