Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

list-style-type

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości list-style-type

Za pomocą właściwości list-style-type możemy określić typ wyróżnika interesującej nas listy HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości list-style-type

przeznaczenie

element HTML typu list-item

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

disc

wyjątki initial
 • ol

 • ul (gdy element ul jest elementem potomkiem elementu ul lub elementu ol)

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości list-style-type

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Nie interpretuje wartości disclosure-open, disclosure-closed, cjk-decimal, tamil, japanese-informal oraz japanese-formal.

Safari

tak

Nie interpretuje wartości disclosure-open, disclosure-closed, cjk-decimal, tamil, japanese-informal oraz japanese-formal.

Opera

tak

Nie interpretuje wartości disclosure-open, disclosure-closed, cjk-decimal, tamil, japanese-informal oraz japanese-formal.

Internet Explorer

tak

Interpretuje wartość decimal-leading-zero, georgian, armenian, lower-latin, upper-latin oraz lower-greek lecz od wersji "8".

Nie interpretuje wartości z oznaczeniem "LV3".

Edge

tak

Nie interpretuje wartości disclosure-open, disclosure-closed, cjk-decimal, tamil, japanese-informal oraz japanese-formal.

Opis wartości właściwości list-style-type

typ wyróżnika

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości list-style-type oraz dowolnej dostępnej wartości typu wyróżnika możemy określić typ wyróżnika interesującej nas listy HTML.

Dostępne wartości typu wyróżnika

disc

Typ disc to wypełniony kolorem symbol w kształcie koła.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
circle

Typ circle to niewypełniony kolorem symbol w kształcie koła.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
square

Typ square to wypełniony kolorem symbol w kształcie kwadratu.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
disclosure-open

Typ disclosure-open to wypełniony kolorem symbol w kształcie trójkąta.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
disclosure-closed

Typ disclosure-closed to wypełniony kolorem symbol w kształcie trójkąta.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
none

Typ none to wyróżnik ukryty.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
decimal

Typ decimal to numerowanie za pomocą dziesiętnego systemu liczbowego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
decimal-leading-zero

Typ decimal-leading-zero to numerowanie za pomocą dziesiętnego systemu liczbowego, którego liczby z zakresu od -9 do 9 dodatkowo poprzedzone są cyfrą 0.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
lower-roman

Typ lower-roman to numerowanie za pomocą małych liter rzymskiego systemu zapisywania liczb.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
upper-roman

Typ upper-roman to numerowanie za pomocą dużych liter rzymskiego systemu zapisywania liczb.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
georgian

Typ georgian to numerowanie za pomocą liter alfabetu gruzińskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
armenian

Typ armenian to numerowanie za pomocą dużych liter alfabetu ormiańskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
lower-armenian

Typ lower-armenian to numerowanie za pomocą małych liter alfabetu ormiańskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
upper-armenian

Typ upper-armenian to numerowanie za pomocą dużych liter alfabetu ormiańskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
arabic-indic

Typ arabic-indic to numerowanie za pomocą cyfr indyjsko-arabskich.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
bengali

Typ bengali to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma bengalskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
cambodian

Typ cambodian to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z języka Kambodży (którym jest język khmerski).

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
khmer

Typ khmer to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma khmerskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
cjk-decimal

Typ cjk-decimal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pism azjatyckich (chińskiego, japońskiego, koreańskiego).

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
devanagari

Typ devanagari to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma dewanagari.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
gujarati

Typ gujarati to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma gudżarati.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
gurmukhi

Typ gurmukhi to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma gurmukhi.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
hebrew

Typ hebrew to numerowanie za pomocą liter alfabetu hebrajskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
kannada

Typ kannada to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma kannada.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
lao

Typ lao to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma laotańskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
malayalam

Typ malayalam to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma malajalam.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
mongolian

Typ mongolian to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma mongolskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
myanmar

Typ myanmar to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma birmańskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
oriya

Typ oriya to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma orija.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
persian

Typ persian to numerowanie za pomocą cyfr wschodnio-indyjsko-arabskich.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
tamil

Typ tamil to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma tamilskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
telugu

Typ telugu to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma telugu.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
thai

Typ thai to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma tajskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
tibetan

Typ tibetan to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma tybetańskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
lower-alpha

Typ lower-alpha to numerowanie za pomocą małych liter alfabetu łacińskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
upper-alpha

Typ upper-alpha to numerowanie za pomocą dużych liter alfabetu łacińskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
lower-latin

Typ lower-latin to numerowanie za pomocą małych liter alfabetu łacińskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
upper-latin

Typ upper-latin to numerowanie za pomocą dużych liter alfabetu łacińskiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
lower-greek

Typ lower-greek to numerowanie za pomocą małych liter alfabetu greckiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
cjk-earthly-branch

Typ cjk-earthly-branch to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z chińskiego systemu ziemskich gałęzi.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
cjk-heavenly-stem

Typ cjk-heavenly-stem to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z chińskiego systemu niebiańskich pni.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
hiragana

Typ hiragana to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma japońskiego (system hiragana).

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
hiragana-iroha

Typ hiragana-iroha to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z japońskiego systemu numerowania typu hiragana.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
katakana

Typ katakana to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z pisma japońskiego (system katakana).

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
katakana-iroha

Typ katakana-iroha to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z japońskiego systemu numerowania typu katakana.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
japanese-informal

Typ japanese-informal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z języka japońskiego nieoficjalnego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
japanese-formal

Typ japanese-formal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z języka japońskiego oficjalnego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
korean-hangul-formal

Typ korean-hangul-formal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z alfabetu koreańskiego oficjalnego typu hangul.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
korean-hanja-informal

Typ korean-hanja-informal to numerowanie za pomocą znaków hancha występujących w języku koreańskim nieoficjalnym.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
korean-hanja-formal

Typ korean-hanja-formal to numerowanie za pomocą znaków hancha występujących w języku koreańskim oficjalnym.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
simp-chinese-informal

Typ simp-chinese-informal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z uproszczonego pisma chińskiego nieoficjalnego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
simp-chinese-formal

Typ simp-chinese-formal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z uproszczonego pisma chińskiego oficjalnego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
trad-chinese-informal

Typ trad-chinese-informal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z tradycyjnego pisma chińskiego nieoficjalnego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
trad-chinese-formal

Typ trad-chinese-formal to numerowanie za pomocą znaków pochodzących z tradycyjnego pisma chińskiego oficjalnego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty
cjk-ideographic

Typ cjk-ideographic to numerowanie za pomocą ideogramów pochodzenia azjatyckiego.

 • pierwszy
 • drugi
 • trzeci
 • czwarty
 • piąty
 • szósty
 • siódmy
 • ósmy
 • dziewiąty
 • dziesiąty

Przykład

 list-style-type:decimal;
 • pierwszy przedmiot listy HTML
 • drugi przedmiot listy HTML
 • trzeci przedmiot listy HTML
 • czwarty przedmiot listy HTML
 • piąty przedmiot listy HTML
 • szósty przedmiot listy HTML
 • siódmy przedmiot listy HTML
 • ósmy przedmiot listy HTML
 • dziewiąty przedmiot listy HTML
 • dziesiąty przedmiot listy HTML

Wyróżnik każdego przykładowego elementu "li" jest typu "decimal", ponieważ do przykładowego elementu "ul" została dodana właściwość "list-style-type" wraz z wartością "decimal".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   ul {
    list-style-type:decimal;
   }

   ul > li {
    margin-bottom:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>pierwszy przedmiot listy HTML</li>
   <li>drugi przedmiot listy HTML</li>
   <li>trzeci przedmiot listy HTML</li>
   <li>czwarty przedmiot listy HTML</li>
   <li>piąty przedmiot listy HTML</li>
   <li>szósty przedmiot listy HTML</li>
   <li>siódmy przedmiot listy HTML</li>
   <li>ósmy przedmiot listy HTML</li>
   <li>dziewiąty przedmiot listy HTML</li>
   <li>dziesiąty przedmiot listy HTML</li>
  </ul>

 </body>
</html>