Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

resize

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości resize

Za pomocą właściwości resize możemy określić czy rozmiar obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości resize

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści oraz posiadający właściwość overflow wraz z wartością różną od wartości visible

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

none

wyjątki initial

textarea

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości resize

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości resize

none

Wyjaśnienie

Wartość none jest domyślną wartością właściwości resize.

Domyślnie rozmiar obszaru zawartości elementu HTML nie może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika.

Przykład

 resize:none;
rozmiar obszaru zawartości tego elementu "div" nie może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    overflow:auto;
    width:50%;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar obszaru zawartości tego elementu "div" nie może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika
  </div>

 </body>
</html>

horizontal

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości horizontal właściwości resize możemy sprawić, że rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika.

Przykład

 resize:horizontal;
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "resize" wraz z wartością "horizontal"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    resize:horizontal;
    overflow:auto;
    width:50%;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "resize" wraz z wartością "horizontal"
  </div>

 </body>
</html>

vertical

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości vertical właściwości resize możemy sprawić, że rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika.

Przykład

 resize:vertical;
rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "resize" wraz z wartością "vertical"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    resize:vertical;
    overflow:auto;
    width:50%;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "resize" wraz z wartością "vertical"
  </div>

 </body>
</html>

both

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości both właściwości resize możemy sprawić, że zarówno rozmiar szerokości, jak i rozmiar wysokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika.

Przykład

 resize:both;
zarówno rozmiar szerokości, jak i rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "resize" wraz z wartością "both"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    resize:both;
    overflow:auto;
    width:50%;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   zarówno rozmiar szerokości, jak i rozmiar wysokości obszaru zawartości tego elementu "div" może zostać manualnie zmieniony przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "resize" wraz z wartością "both"
  </div>

 </body>
</html>