Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

align-content

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości align-content

Za pomocą właściwości align-content możemy określić sposób wyrównania anonimowych bloków interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny. Wspomniane wyrównywanie anonimowych bloków dokonuje się wzdłuż osi poprzecznej elementu HTML tworzącego układ elastyczny oraz w obszarze zawartości elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości align-content

przeznaczenie
 • element HTML typu flex oraz posiadający właściwość flex-wrap wraz z wartością różną od wartości nowrap

 • element HTML typu inline-flex oraz posiadający właściwość flex-wrap wraz z wartością różną od wartości nowrap

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

normal

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości align-content

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Opis wartości właściwości align-content

normal

Opis

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości align-content.

Wartość normal właściwości align-content elementu HTML typu flex lub inline-flex działa na takiej samej zasadzie jak wartość stretch.

Przykład

 align-content:normal;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Ze względu na to, iż przykładowy element "div#flexbox" jest typu "flex" wartość domyślna właściwości "align-content" przykładowego elementu "div#flexbox" działa na takiej samej zasadzie jak wartość "stretch", a co za tym idzie rozmiar wysokości anonimowych bloków przykładowego elementu "div#flexbox" został równomiernie rozciągnięty wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-start

Opis

Za pomocą wartości flex-start właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane wzdłuż osi poprzecznej, w kierunku początku tejże osi poprzecznej.

Przykład

 align-content:flex-start;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Anonimowe bloki przykładowego elementu "div#flexbox" zostały wyrównane wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w kierunku początku osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "flex-start".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:flex-start;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

flex-end

Opis

Za pomocą wartości flex-end właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane wzdłuż osi poprzecznej, w kierunku końca tejże osi poprzecznej.

Przykład

 align-content:flex-end;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Anonimowe bloki przykładowego elementu "div#flexbox" zostały wyrównane wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w kierunku końca osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "flex-end".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:flex-end;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

center

Opis

Za pomocą wartości center właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyśrodkowane względem początku oraz końca osi poprzecznej.

Przykład

 align-content:center;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Anonimowe bloki przykładowego elementu "div#flexbox" zostały wyśrodkowane względem początku oraz końca osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "center".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:center;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-between

Opis

Za pomocą wartości space-between właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w stylu space-between. Styl space-between oznacza, że jeżeli wzdłuż osi poprzecznej, do której należą dane anonimowe bloki, pozostała wolna przestrzeń, wtedy rozmiar tej wolnej przestrzeni zostanie równomiernie podzielony oraz rozłożony pomiędzy wszystkimi anonimowymi blokami.

Gdy element HTML tworzący układ elastyczny posiada tylko jeden anonimowy blok, wtedy wartość "space-between" działa na takiej samej zasadzie jak wartość flex-start.

Przykład

 align-content:space-between;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Anonimowe bloki przykładowego elementu "div#flexbox" zostały rozłożone wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", pomiędzy początkiem oraz końcem osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w stylu "space-between", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "space-between".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:space-between;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-around

Opis

Za pomocą wartości space-around właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w stylu space-around. Styl space-around oznacza, że jeżeli wzdłuż osi poprzecznej, do której należą dane anonimowe bloki, pozostała wolna przestrzeń, wtedy rozmiar tej wolnej przestrzeni zostanie równomiernie podzielony oraz rozłożony pomiędzy wszystkimi anonimowymi blokami, dodatkowo rozmiar połowy jednej części podzielonego rozmiaru wolnej przestrzeni zostanie umieszczony przed pierwszym anonimowym blokiem oraz po ostatnim anonimowym bloku.

Gdy element HTML tworzący układ elastyczny posiada tylko jeden anonimowy blok, wtedy wartość "space-around" działa na takiej samej zasadzie jak wartość center.

Przykład

 align-content:space-around;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Anonimowe bloki przykładowego elementu "div#flexbox" zostały rozłożone wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", pomiędzy początkiem oraz końcem osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w stylu "space-around", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "space-around".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:space-around;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

space-evenly

Opis

Za pomocą wartości space-evenly właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w stylu space-evenly. Styl space-evenly oznacza, że jeżeli wzdłuż osi poprzecznej, do której należą dane anonimowe bloki, pozostała wolna przestrzeń, wtedy rozmiar tej wolnej przestrzeni zostanie równomiernie podzielony oraz rozłożony pomiędzy wszystkimi anonimowymi blokami, dodatkowo rozmiar jednej części podzielonego rozmiaru wolnej przestrzeni zostanie umieszczony przed pierwszym anonimowym blokiem oraz po ostatnim anonimowym bloku.

Gdy element HTML tworzący układ elastyczny posiada tylko jeden anonimowy blok, wtedy wartość "space-evenly" działa na takiej samej zasadzie jak wartość center.

Przykład

 align-content:space-evenly;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Anonimowe bloki przykładowego elementu "div#flexbox" zostały rozłożone wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", pomiędzy początkiem oraz końcem osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", w stylu "space-evenly", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "space-evenly".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:space-evenly;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>

stretch

Opis

Za pomocą wartości stretch właściwości align-content możemy sprawić, że anonimowe bloki interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny zostaną wyrównane w stylu stretch. Styl stretch oznacza, że jeżeli wzdłuż osi poprzecznej, do której należą dane anonimowe bloki, pozostała wolna przestrzeń, wtedy na podstawie rozmiaru tej wolnej przestrzeni zostanie dokonane równomierne rozciągnięcie znajdującego się na wspomnianej osi poprzecznej rozmiaru anonimowych bloków.

Przykład

 align-content:stretch;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4
div - 5
div - 6
div - 7
div - 8
div - 9

Rozmiar wysokości anonimowych bloków przykładowego elementu "div#flexbox" został równomiernie rozciągnięty wzdłuż osi poprzecznej przykładowego elementu "div#flexbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "align-content" wraz z wartością "stretch".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-wrap:wrap;
    align-content:stretch;
    height:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:20%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:20%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:20%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:40%;
    background-color:pink;
   }

   #flexbox > :nth-child(5) {
    flex-basis:40%;
    background-color:gold;
   }

   #flexbox > :nth-child(6) {
    flex-basis:15%;
    background-color:lime;
   }

   #flexbox > :nth-child(7) {
    flex-basis:15%;
    background-color:fuchsia;
   }

   #flexbox > :nth-child(8) {
    flex-basis:15%;
    background-color:gray;
   }

   #flexbox > :nth-child(9) {
    flex-basis:15%;
    background-color:silver;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
   <div>div - 5</div>
   <div>div - 6</div>
   <div>div - 7</div>
   <div>div - 8</div>
   <div>div - 9</div>
  </div>

 </body>
</html>