Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

list-style-position

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości list-style-position

Za pomocą właściwości list-style-position możemy określić pozycję wyróżnika interesującej nas listy HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości list-style-position

przeznaczenie

element HTML typu list-item

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

outside

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości list-style-position

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości list-style-position

outside

Wyjaśnienie

Wartość outside jest domyślną wartością właściwości list-style-position.

Domyślnie wyróżnik listy HTML znajduje się na zewnątrz obszaru elementu HTML względem początkowej krawędzi liniowej elementu HTML.

Przykład

 list-style-position:outside;
 • pierwszy przedmiot listy HTML
 • drugi przedmiot listy HTML
 • trzeci przedmiot listy HTML
 • czwarty przedmiot listy HTML
 • piąty przedmiot listy HTML

Wyróżnik każdego przykładowego elementu "li" znajduje się na zewnątrz obszaru każdego przykładowego elementu "li".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   ul > li {
    margin-bottom:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>pierwszy przedmiot listy HTML</li>
   <li>drugi przedmiot listy HTML</li>
   <li>trzeci przedmiot listy HTML</li>
   <li>czwarty przedmiot listy HTML</li>
   <li>piąty przedmiot listy HTML</li>
  </ul>

 </body>
</html>

inside

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości inside właściwości list-style-position możemy sprawić, że wyróżnik interesującej nas listy HTML znajdzie się wewnątrz obszaru zawartości elementu HTML względem początkowej krawędzi liniowej elementu HTML.

Przykład

 list-style-position:inside;
 • pierwszy przedmiot listy HTML
 • drugi przedmiot listy HTML
 • trzeci przedmiot listy HTML
 • czwarty przedmiot listy HTML
 • piąty przedmiot listy HTML

Wyróżnik każdego przykładowego elementu "li" znajduje się wewnątrz obszaru zawartości każdego przykładowego elementu "li", ponieważ do przykładowego elementu "ul" została dodana właściwość "list-style-position" wraz z wartością "inside".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   ul {
    list-style-position:inside;
   }

   ul > li {
    margin-bottom:1px;
    padding:0.5em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <ul>
   <li>pierwszy przedmiot listy HTML</li>
   <li>drugi przedmiot listy HTML</li>
   <li>trzeci przedmiot listy HTML</li>
   <li>czwarty przedmiot listy HTML</li>
   <li>piąty przedmiot listy HTML</li>
  </ul>

 </body>
</html>