Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość tekstowa

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii nie należy żaden element HTML. Zawartość tekstowa to po prostu tekst, czyli ciąg znaków składający się z dowolnych znaków, również z białych znaków, czyli takich znaków jak: spacja, tabulator, znak przejścia do nowej linii.