Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

legend

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu legend

Element legend reprezentuje nagłówek pełniący rolę objaśnienia treści reprezentowanej przez zawartość elementu fieldset, do którego należy dany element legend.

Dodatkowe artykuły związane z elementem legend

Informacje techniczne o elemencie legend

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako pierwszy element dziecko elementu fieldset

Przykładowy Kod HTML

<form>
 <fieldset>
  <legend>Twoje dane</legend>

  <label>Imię: <input></label>
  <label>Nazwisko: <input></label>
 </fieldset>

 <button type="submit">zatwierdź</button>
</form>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "legend" jest element "fieldset", dla którego wspomniany element "legend" jest pierwszym elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "fieldset", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "legend".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana, jak również ewentualnie elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości

Przykładowy Kod HTML

<form>
 <fieldset>
  <legend>Proszę podać <b>Twoje dane</b> <small>wymagane</small></legend>

  <label>Imię: <input></label>
  <label>Nazwisko: <input></label>
 </fieldset>

 <button type="submit">zatwierdź</button>
</form>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "legend" jest wyłącznie tekst oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Proszę podać", element "b" oraz element "small", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "legend".

Przykładowy Kod HTML

<form>
 <fieldset>
  <legend>
   <h3>Dane użytkownika</h3>
  </legend>

  <label>Imię: <input></label>
  <label>Nazwisko: <input></label>
 </fieldset>

 <button type="submit">zatwierdź</button>
</form>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "legend" jest wyłącznie element HTML należący do kategorii nagłówek zawartości, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h3", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "legend".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<legend> ... </legend>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu legend

legend {
 display:block;
 padding-left:2px;
 padding-right:2px;
}

Interpretacja elementu legend

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak