Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

noscript

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu noscript

Element noscript reprezentuje zawartość, która zostanie uaktywniona przez przeglądarkę internetową w momencie gdy obsługa języka skryptów (domyślnie języka JavaScript) we wspomnianej przeglądarce internetowej jest niemożliwa lub została wyłączona.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie noscript

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • w elemencie head (jednak tylko wtedy gdy dany element noscript nie posiada innego elementu przodka typu noscript)

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <noscript>
     <style>body { background-color:blue; }</style>
    </noscript>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest element "head". Wspomniany element "head" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst metadata. Ponadto elementem przodkiem wspomnianego elementu "noscript" nie jest element "noscript", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "noscript".

 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany (jednak tylko wtedy gdy dany element noscript nie posiada innego elementu przodka typu noscript)

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <noscript>obsługa skryptów języka JavaScript nie jest obsługiwana w Twojej przeglądarce internetowej lub została wyłączona</noscript>
  
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  
   <script src="skrypt-01.js"></script>
  </article>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany. Ponadto elementem przodkiem wspomnianego elementu "noscript" nie jest element "noscript", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "noscript".

kontekst wewnętrzny
 • w sytuacji gdy przypuszczamy, że obsługa języka skryptów będzie wyłączona w przeglądarce internetowej oraz jeżeli dany element noscript znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu head, kontekstem wewnętrznym wspomnianego elementu noscript mogą być następujące elementy HTML: link, style, meta

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <noscript>
     <style>body { background-color:blue; }</style>
    </noscript>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest wyłącznie element "style". Ponadto wspomniany element "noscript" znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu "head", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "style", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "noscript".

 • w sytuacji gdy przypuszczamy, że obsługa języka skryptów będzie wyłączona w przeglądarce internetowej oraz gdy dany element noscript nie znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu head, kontekstem wewnętrznym wspomnianego elementu noscript może być kontekst wewnętrzny elementu rodzica, jednak nie element noscript jako element potomek wspomnianego elementu noscript

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <noscript>
    <p>
     <b>obsługa skryptów języka JavaScript nie jest obsługiwana w Twojej przeglądarce internetowej lub została wyłączona</b>
    </p>
   </noscript>
  
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  
   <script src="skrypt-01.js"></script>
  </article>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "noscript", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "article". Ponadto wspomniany element "noscript" nie znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu "head" oraz elementem potomkiem wspomnianego elementu "noscript" nie jest element "noscript", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "noscript".

Element noscript posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu noscript uaktywnia się w momencie gdy obsługa języka skryptów z różnych przyczyn nie jest możliwa w przeglądarce internetowej.

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<noscript> ... </noscript>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • inline (jeżeli obsługa języka skryptów nie jest włączona w przeglądarce internetowej)

 • none (jeżeli obsługa języka skryptów jest włączona w przeglądarce internetowej)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu noscript

/* jeżeli obsługa języka skryptów jest włączona w przeglądarce internetowej */
noscript {
 display:none;
}

Interpretacja elementu noscript

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak