Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

noscript

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu noscript

Element noscript reprezentuje zawartość, która ma zostać wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej w sytuacji gdy obsługa języka skryptów (domyślnie języka programowania JavaScript) jest niemożliwa lub została wyłączona w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe artykuły związane z elementem noscript

brak

Informacje techniczne o elemencie noscript

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu head

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <noscript>
     <style>body { background-color:blue; }</style>
    </noscript>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest element "head", dla którego wspomniany element "noscript" jest elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "noscript".

 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy dany element noscript nie posiada innego elementu przodka typu noscript

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  
   <noscript>obsługa skryptów języka programowania JavaScript nie jest obsługiwana w Twojej przeglądarce internetowej lub została wyłączona</noscript>
   <script src="skrypt-01.js"></script>
  </article>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany. Ponadto elementem przodkiem wspomnianego elementu "noscript" nie jest inny element "noscript", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "noscript".

kontekst wewnętrzny
 • w sytuacji gdy przypuszczamy, że obsługa języka skryptów może być wyłączona w przeglądarce internetowej oraz gdy dany element noscript znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu head, wtedy kontekstem wewnętrznym takiego elementu noscript mogą być następujące elementy HTML: link, meta, style

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <noscript>
     <style>body { background-color:blue; }</style>
    </noscript>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest wyłącznie element "style". Ponadto wspomniany element "noscript" znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu "head", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "style", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "noscript".

 • w sytuacji gdy przypuszczamy, że obsługa języka skryptów może być wyłączona w przeglądarce internetowej oraz gdy dany element noscript nie znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu head, wtedy kontekstem wewnętrznym takiego elementu noscript może być kontekst wewnętrzny elementu rodzica, lecz nie element noscript jako element potomek wspomnianego elementu noscript

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  
   <noscript>
    <p>
     <b>obsługa skryptów języka programowania JavaScript nie jest obsługiwana w Twojej przeglądarce internetowej lub została wyłączona</b>
    </p>
   </noscript>
  
   <script src="skrypt-01.js"></script>
  </article>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "noscript" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "noscript", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "article". Ponadto wspomniany element "noscript" nie znajduje się w kontekście wewnętrznym elementu "head" oraz elementem potomkiem wspomnianego elementu "noscript" nie jest element "noscript", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "noscript".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

Element noscript posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu noscript uaktywnia się w momencie gdy obsługa języka skryptów z różnych przyczyn nie jest możliwa w przeglądarce internetowej.

składnia HTML

<noscript> ... </noscript>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • none (jeżeli obsługa języka skryptów jest włączona w przeglądarce internetowej)

 • inline (jeżeli obsługa języka skryptów jest wyłączona w przeglądarce internetowej)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu noscript

/* jeżeli obsługa języka skryptów jest włączona w przeglądarce internetowej */
noscript {
 display:none;
}

Interpretacja elementu noscript

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak