Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Sekcja zawartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii sekcja zawartości należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą nową sekcję zawartości określonego typu.

Przykład:

<body>
 <h1>Mój blog</h1>

 <article>
  <h1>Moje ulubione zwierzę</h1>
  <p>Moim ulubionym zwierzęciem jest <b>lew</b>.</p>
  <p>Ponieważ lew to symbol odwagi.</p>

  <section>
   <h1>Galeria zdjęć</h1>
   <img src="https://webkod.pl/files/html/zwierze-01.png" alt="zdjęcie lwa">
  </section>
 </article>
</body>

W naszej przykładowej strukturze HTML występują dwa elementy HTML, które tworzą nową sekcję zawartości określonego typu.

Pierwszą nową sekcję zawartości określonego typu tworzy element article.

Drugą nową sekcję zawartości określonego typu tworzy element section.

Rezultat:

Mój blog

Moje ulubione zwierzę

Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.

Ponieważ lew to symbol odwagi.

Galeria zdjęć

zdjęcie lwa

Kategoria sekcja zawartości odgrywa ważną rolę w odniesieniu do kontekstów HTML, o których powiemy sobie wkrótce. Natomiast nieco więcej o sekcjach zawartości określonego typu powiemy sobie znacznie później.