Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-radius

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości border-radius

Za pomocą właściwości border-radius możemy określić rozmiary zaokrąglenia kilku różnych rogów interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-radius

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości border-radius

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości border-radius

grupa wartości

Opis

Za pomocą właściwości border-radius oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić rozmiary zaokrąglenia kilku różnych rogów interesującego nas elementu HTML.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 border-radius:12px 14px 16px 18px /20px 22px 24px 26px;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 border-top-left-radius:12px 20px;
 border-top-right-radius:14px 22px;
 border-bottom-right-radius:16px 24px;
 border-bottom-left-radius:18px 26px;
}

Składniki grupy wartości właściwości border-radius

Przykładowe zapisy

12px

12px 24px

12px 24px 36px

12px 24px 36px 48px

12px /24px

12px /24px 36px

12px 14px 16px /18px

12px 14px 16px 18px /20px 22px 24px 26px

top-left

Składnik top-left jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-radius. Składnik top-left określa wartość właściwości border-top-left-radius, czyli rozmiar zaokrąglenia lewego górnego rogu interesującego nas elementu HTML.

top-right

Składnik top-right jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-radius. Składnik top-right określa wartość właściwości border-top-right-radius, czyli rozmiar zaokrąglenia prawego górnego rogu interesującego nas elementu HTML.

bottom-right

Składnik bottom-right jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-radius. Składnik bottom-right określa wartość właściwości border-bottom-right-radius, czyli rozmiar zaokrąglenia prawego dolnego rogu interesującego nas elementu HTML.

bottom-left

Składnik bottom-left jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości border-radius. Składnik bottom-left określa wartość właściwości border-bottom-left-radius, czyli rozmiar zaokrąglenia lewego dolnego rogu interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 border-radius:12px /24px;
rozmiar zaokrąglenia w poziomie wszystkich rogów tego elementu "div" wynosi 12 pikseli, natomiast rozmiar zaokrąglenia w pionie wszystkich rogów tego elementu "div" wynosi 24 piksele, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-radius" wraz z następującą grupą wartości: "12px /24px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-radius:12px /24px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar zaokrąglenia w poziomie wszystkich rogów tego elementu "div" wynosi 12 pikseli, natomiast rozmiar zaokrąglenia w pionie wszystkich rogów tego elementu "div" wynosi 24 piksele, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-radius" wraz z następującą grupą wartości: "12px /24px"
  </div>

 </body>
</html>