Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-emphasis-position

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości text-emphasis-position

Za pomocą właściwości text-emphasis-position możemy określić pozycję dodatkowego symbolu znajdującego się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości text-emphasis-position

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

over right

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości text-emphasis-position

Firefox

tak

Google Chrome

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Nie interpretuje wartości składnika vertical.

Safari

tak

Opera

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Nie interpretuje wartości składnika vertical.

Internet Explorer

nie

Edge

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Nie interpretuje wartości składnika vertical.

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości text-emphasis-position

wzorzec wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości text-emphasis-position oraz z góry zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić pozycję dodatkowego symbolu znajdującego się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Składniki wzorca wartości właściwości text-emphasis-position

Przykładowe zapisy

under left

over left

under right

horizontal

Składnik horizontal jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości text-emphasis-position. Składnik horizontal określa (lecz tylko wtedy, gdy element HTML posiada poziomy tryb zapisu treści) pozycję dodatkowego symbolu znajdującego się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości składnika horizontal

over

Wartość over składnika horizontal sprawia, że dodatkowy symbol każdego znaku tworzącego tekst interesującego nas elementu HTML znajdzie się nad każdym ze wspomnianych znaków.

under

Wartość under składnika horizontal sprawia, że dodatkowy symbol każdego znaku tworzącego tekst interesującego nas elementu HTML znajdzie się pod każdym ze wspomnianych znaków.

vertical

Składnik vertical jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości text-emphasis-position. Składnik vertical określa (lecz tylko wtedy, gdy element HTML posiada pionowy tryb zapisu treści) pozycję dodatkowego symbolu znajdującego się przy każdym znaku tworzącym tekst interesującego nas elementu HTML.

Dostępne wartości składnika vertical

right

Wartość right składnika vertical sprawia, że dodatkowy symbol każdego znaku tworzącego tekst interesującego nas elementu HTML znajdzie się na prawo od każdego ze wspomnianych znaków.

left

Wartość left składnika vertical sprawia, że dodatkowy symbol każdego znaku tworzącego tekst interesującego nas elementu HTML znajdzie się na lewo od każdego ze wspomnianych znaków.

Przykład

 text-emphasis-position:under right;
przykładowy tekst 電報碼碼

Dodatkowy symbol znajdujący się przy każdym znaku tworzącym tekst przykładowego elementu "div" znajduje się pod każdym ze wspomnianych znaków, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "text-emphasis-position" wraz z następującymi wartościami: "under right".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-emphasis-style:circle;
    text-emphasis-position:under right;
    -webkit-text-emphasis-style:circle;
    -webkit-text-emphasis-position:under;
    padding:1em;
    font-size:2em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przykładowy tekst 電報碼碼
  </div>

 </body>
</html>