Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

::placeholder

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora ::placeholder

   ::placeholder { ... }
  

Za pomocą selektora ::placeholder możemy sprawić, że treść wygenerowana na podstawie wartości atrybutu placeholder interesującego nas elementu HTML zostanie umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie.

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze ::placeholder

ograniczenie - elementy HTML
ograniczenie - właściwości CSS

Tylko następujące właściwości CSS: font, color, background, word-spacing, letter-spacing, text-decoration, vertical-align, text-transform, line-height.

Każda przeglądarka internetowa może posiadać swój własny dodatkowy zbiór właściwości CSS, które możemy wykorzystać wraz z selektorem "::placeholder".

Przykładowa reguła CSS, selektor ::placeholder

input::placeholder {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   input::placeholder { color:red; }
  
input::placeholder

spraw, aby treść wygenerowana na podstawie wartości atrybutu placeholder jakiegokolwiek elementu input została umieszczona w dodatkowym pseudoelemencie oraz

color

była koloru

red

czerwonego

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input::placeholder {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Podaj dowolny ciąg znaków:
   <input type="text" placeholder="jakiś ciąg znaków">
  </label>

  <hr>

  <label>
   Podaj nazwę koloru:
   <input type="text" value="zielony">
  </label>

 </body>
</html>

Rezultat


Gdy element "input" posiada treść wygenerowaną na podstawie wartości swojego atrybutu "placeholder", wtedy wspomniana treść znajduje się w dodatkowym pseudoelemencie oraz jest koloru czerwonego.

Interpretacja selektora ::placeholder

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .