Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

text-indent

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości text-indent

Za pomocą właściwości text-indent możemy określić rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

każda szerokość związana z właściwością text-indent tyczy się szerokości logicznej

wcięcie jest tworzone względem początkowej krawędzi liniowej elementu HTML

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-indent

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

0

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości text-indent

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości text-indent

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości text-indent oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu interesującego nas elementu HTML.

Wartości dodatnie

wartości dodatnie tworzą wcięcie wewnątrz obszaru zawartości elementu HTML

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą wcięcie na zewnątrz obszaru zawartości elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego powiązanego elementu przodka

Przykład

 text-indent:30px;
rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu tego elementu "div" wynosi 30 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-indent" wraz z wartością "30px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-indent:30px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar szerokości wcięcia w pierwszym wierszu tekstu tego elementu "div" wynosi 30 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-indent" wraz z wartością "30px"
  </div>

 </body>
</html>