Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

pre

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu pre

Element pre reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która ze względu na swoje pochodzenie oraz formę musi zostać zaprezentowana w sposób z góry narzucony przez różne standardy typografii. Zawartością elementu pre może być: kilka wierszy fragmentu kodu komputerowego, poezja, wiersz poetycki, treść w postaci listy, której każdy nowy wiersz rozpoczyna się od określonego znaku, obrazek ASCII-Art itp.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie pre

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <pre>
  <code>
   var zmienna1 = 3;
   var zmienna2 = 4;
   var zmienna3 = zmienna1 + zmienna2;
  </code>

  <code>
   div {
    background-color:blue;
   }
  </code>
 </pre>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "pre" jest element "figure". Wspomniany element "figure" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "pre".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <pre>
  <code>
   var zmienna1 = 3;
   var zmienna2 = 4;
   var zmienna3 = zmienna1 + zmienna2;
  </code>

  <code>
   div {
    background-color:blue;
   }
  </code>
 </pre>
</figure>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "pre" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "code" oraz element "code", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "pre".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<pre> ... </pre>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu pre

pre {
 display:block;
 font-family:monospace;
 white-space:pre;
 margin-top:1em;
 margin-bottom:1em;
}

Interpretacja elementu pre

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak