Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

pre

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu pre

Element pre reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która ze względu na swoje pochodzenie oraz formę musi zostać zaprezentowana w sposób z góry narzucony przez różne standardy typografii.

Zawartością elementu pre może być:

 • kilka wierszy fragmentu kodu komputerowego
 • poezja
 • wiersz poetycki
 • treść w postaci listy, której każdy nowy wiersz rozpoczyna się od określonego znaku
 • obrazek ASCII-Art itp.

Dodatkowe artykuły związane z elementem pre

brak

Informacje techniczne o elemencie pre

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <pre>
  <code>
   var liczba1 = 3;
   var liczba2 = 4;
   var rezultat = liczba1 + liczba2;
  </code>

  <code>
   div {
    background-color:blue;
   }
  </code>
 </pre>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "pre" jest element "figure". Wspomniany element "figure" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "pre".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <pre>
  <code>
   var liczba1 = 3;
   var liczba2 = 4;
   var rezultat = liczba1 + liczba2;
  </code>

  <code>
   div {
    background-color:blue;
   }
  </code>
 </pre>
</figure>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "pre" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "code" oraz element "code", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "pre".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<pre> ... </pre>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu pre

pre {
 display:block;
 white-space:pre;
 font-family:monospace;
 margin-top:1em;
 margin-bottom:1em;
}

Interpretacja elementu pre

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak