Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

tab-size

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości tab-size

Za pomocą właściwości tab-size możemy określić rozmiar szerokości zauważalnego przez przeglądarkę internetową białego znaku tabulacji (klawisz TAB) występującego w tekście interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

za pomocą właściwości white-space możemy zmienić sposób traktowania przez przeglądarkę internetową białych znaków występujących w tekście elementu HTML

Informacje techniczne o właściwości tab-size

przeznaczenie

element HTML tworzący blok treści

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

8

wyjątki initial

brak

animowanie

tak

Interpretacja właściwości tab-size

Firefox

tak, lecz z przedrostkiem -moz-

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości tab-size

liczba całkowita

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości tab-size oraz dowolnej nieujemnej liczby całkowitej możemy określić rozmiar szerokości zauważalnego przez przeglądarkę internetową białego znaku tabulacji (klawisz TAB) występującego w tekście interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 tab-size:15;
rozmiar szerokości białego znaku tabulacji występującego w tekście tego elementu "div" jest równy rozmiarowi szerokości, jaki posiada 15 znaków spacji, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "tab-size" wraz z wartością "15"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    tab-size:15;
    -moz-tab-size:15;
    white-space:pre-wrap;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rozmiar	szerokości białego znaku tabulacji występującego w tekście tego elementu "div" jest równy rozmiarowi szerokości, jaki posiada 15 znaków spacji, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "tab-size" wraz z wartością "15"</div>

 </body>
</html>

rozmiar

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości tab-size oraz dowolnej nieujemnej liczby całkowitej wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar szerokości zauważalnego przez przeglądarkę internetową białego znaku tabulacji (klawisz TAB) występującego w tekście interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 tab-size:50px;
rozmiar szerokości białego znaku tabulacji występującego w tekście tego elementu "div" wynosi 50 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "tab-size" wraz z wartością "50px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    tab-size:50px;
    -moz-tab-size:50px;
    white-space:pre-wrap;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rozmiar	szerokości białego znaku tabulacji występującego w tekście tego elementu "div" wynosi 50 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "tab-size" wraz z wartością "50px"</div>

 </body>
</html>