Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

div

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu div

Element div reprezentuje swoje elementy dzieci reprezentowane przez zawartość opływającą.

Element div może zostać wykorzystany przez nas w sytuacji gdy musimy z jakiegoś powodu umieścić interesującą nas zawartość opływającą w zawartości dodatkowego elementu HTML, a jednocześnie nie chcemy, aby wybrany przez nas do tego celu element HTML posiadał z góry narzucone dodatkowe znaczenie, od którego musiałaby być uzależniona wspomniana zawartość opływającą.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie div

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<body>
 <h1>Rzeczowy blog o rzeczach</h1>

 <main>
  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>

  <div class="styl">
   <article>
    <h2>Moje ulubione zwierzę</h2>
    <p>Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.</p>
   </article>

   <article>
    <h2>Mój ulubiony kwiat</h2>
    <p>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</p>
   </article>
  </div>
 </main>
</body>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "div" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "div".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<body>
 <h1>Rzeczowy blog o rzeczach</h1>

 <main>
  <article>
   <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
   <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
  </article>

  <div class="styl">
   <article>
    <h2>Moje ulubione zwierzę</h2>
    <p>Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.</p>
   </article>

   <article>
    <h2>Mój ulubiony kwiat</h2>
    <p>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</p>
   </article>
  </div>
 </main>
</body>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "div" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "article" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "div".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<div> ... </div>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu div

div {
 display:block;
}

Interpretacja elementu div

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak