Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:in-range

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :in-range

   :in-range { ... }
  

Selektor :in-range odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :in-range.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :in-range, gdy w danym momencie dany element HTML reprezentuje daną, która posiada wartość, która to wartość mieści się w przedziale wartości, jaki został określony dla wspomnianego elementu HTML.

Informacje techniczne o selektorze :in-range

ograniczenie - elementy HTML
 • element input typu date posiadający w danym momencie atrybut min oraz atrybut max

 • element input typu time posiadający w danym momencie atrybut min oraz atrybut max

 • element input typu number posiadający w danym momencie atrybut min oraz atrybut max

 • element input typu range posiadający w danym momencie atrybut min oraz atrybut max

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :in-range

input:in-range {
 background-color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   input:in-range { background-color:red; }
  
input:in-range

do każdego elementu input, który reprezentuje daną, która posiada wartość mieszczącą się w określonym dla danego elementu input przedziale wartości

background-color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tła elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:in-range {
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <label>
   Wybierz wartość z przedziału wartości:
   <input type="number" min="0" max="100" value="60">
  </label>

  <hr>

  <label>
   Wybierz wartość z przedziału wartości:
   <input type="number" min="5" max="10" value="2">
  </label>

 </body>
</html>

Rezultat


Czerwony kolor tła ma tylko ten element "input", który reprezentuje daną, która posiada wartość mieszczącą się w określonym dla danego elementu "input" przedziale wartości.

Interpretacja selektora :in-range

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .