Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

em

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu em

Element em reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca słowo lub frazę, której chcemy nadać szczególny nacisk (emfazę) w danej treści. Element em zmienia sens danej treści.

Dodatkowe artykuły związane z elementem em

Informacje techniczne o elemencie em

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite> <em>powiedział</em>, że:
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "em" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "em".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  <cite>Leonardo da Vinci</cite> <em>powiedział</em>, że:
  <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "em" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "powiedział", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "em".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<em> ... </em>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu em

em {
  font-style:italic;
}

Interpretacja elementu em

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak