Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

bdo

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu bdo

Element bdo reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, której znaki mają zostać wyświetlone w oknie przeglądarki internetowej w kierunku określonym przez nas, a nie przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie bdo

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 Użytkownik: <bdo dir="rtl">نإياإيان</bdo>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "bdo" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "bdo".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
 Użytkownik: <bdo dir="rtl">نإياإيان</bdo>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "bdo" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "نإياإيان", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "bdo".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

atrybut dir

składnia HTML

<bdo> ... </bdo>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu bdo

bdo[dir] {
 unicode-bidi:bidi-override;
}

Interpretacja elementu bdo

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu bdo

dir

Przeznaczenie atrybutu dir

Atrybut dir wykorzystany wraz z elementem bdo określa kierunek, jaki powinny posiadać znaki tworzące tekst znajdujący się w zawartości danego elementu bdo.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu dir

ltr

Wartość ltr oznacza tekst napisany od lewej do prawej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   Treść napisana w języku arabskim: "عباد الشمس".
  </p>

  <p>
   Treść napisana w języku arabskim: <bdo dir="ltr">"عباد الشمس"</bdo>.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Treść napisana w języku arabskim: "عباد الشمس".

Treść napisana w języku arabskim: "عباد الشمس".

Znaki tworzące tekst znajdujący się w zawartości przykładowego elementu "bdo" zostały wyświetlone w kierunku od lewej do prawej, ponieważ do wspomnianego elementu "bdo" został dodany atrybut "dir" wraz z wartością "ltr".

rtl

Wartość rtl oznacza tekst napisany od prawej do lewej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   Treść napisana w języku polskim: "słonecznik".
  </p>

  <p>
   Treść napisana w języku polskim: <bdo dir="rtl">"słonecznik"</bdo>.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Treść napisana w języku polskim: "słonecznik".

Treść napisana w języku polskim: "słonecznik".

Znaki tworzące tekst znajdujący się w zawartości przykładowego elementu "bdo" zostały wyświetlone w kierunku od prawej do lewej, ponieważ do wspomnianego elementu "bdo" został dodany atrybut "dir" wraz z wartością "rtl".