Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

bdo

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu bdo

Element bdo reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, której znaki mają zostać wyświetlone w oknie przeglądarki internetowej w kierunku określonym przez nas, a nie w kierunku określonym automatycznie przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Dodatkowe artykuły związane z elementem bdo

Informacje techniczne o elemencie bdo

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
 Użytkownik: <bdo dir="rtl">نإياإيان</bdo>.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "bdo" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "bdo".

kontekst wewnętrzny

zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
 Użytkownik: <bdo dir="rtl">نإياإيان</bdo>.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "bdo" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "نإياإيان", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "bdo".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

atrybut dir

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<bdo> ... </bdo>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu bdo

bdo[dir="ltr"] {
 unicode-bidi:bidi-override;
 direction:ltr;
}

bdo[dir="rtl"] {
 unicode-bidi:bidi-override;
 direction:rtl;
}

Interpretacja elementu bdo

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu bdo

Atrybut Globalny

dir

Przeznaczenie atrybutu dir

Atrybut dir wykorzystany wraz z elementem bdo pozwala nam określić kierunek, jaki powinny posiadać znaki tworzące tekst, który znajduje się w zawartości danego elementu bdo.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu dir

ltr

Wartość ltr oznacza kierunek od lewej do prawej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   Tekst napisany w języku arabskim: "عباد الشمس".
  </p>

  <p>
   Tekst napisany w języku arabskim: <bdo dir="ltr">"عباد الشمس"</bdo>.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Tekst napisany w języku arabskim: "عباد الشمس".

Tekst napisany w języku arabskim: "عباد الشمس".

Znaki tworzące tekst znajdujący się w zawartości przykładowego elementu "bdo" po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej posiadają kierunek od lewej do prawej, ponieważ do wspomnianego elementu "bdo" został dodany atrybut "dir" wraz z wartością "ltr".

rtl

Wartość rtl oznacza kierunek od prawej do lewej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   Tekst napisany w języku polskim: "słonecznik".
  </p>

  <p>
   Tekst napisany w języku polskim: <bdo dir="rtl">"słonecznik"</bdo>.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Tekst napisany w języku polskim: "słonecznik".

Tekst napisany w języku polskim: "słonecznik".

Znaki tworzące tekst znajdujący się w zawartości przykładowego elementu "bdo" po wyświetleniu w oknie przeglądarki internetowej posiadają kierunek od prawej do lewej, ponieważ do wspomnianego elementu "bdo" został dodany atrybut "dir" wraz z wartością "rtl".