Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

grid-row-start

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości grid-row-start

Za pomocą właściwości grid-row-start możemy określić, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Informacje dodatkowe

gdy wartość właściwości grid-row-start oraz wartość właściwości grid-row-end wskazuje na tę samą linię wierszową siatki, wtedy wartością właściwości grid-row-end staje się wartość auto

gdy wartość właściwości grid-row-start wskazuje na linię wierszową siatki występującą w kolejności rosnącej po linii wierszowej siatki, na którą wskazuje wartość właściwości grid-row-end, wtedy obie wartości obu właściwości zostają ze sobą zamienione

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości grid-row-start

przeznaczenie
 • element dziecko elementu HTML typu grid

 • element dziecko elementu HTML typu inline-grid

pozycja

static, relative

Właściwość "grid-row-start" oddziałuje również na element HTML posiadający pozycję absolute, lecz tylko wtedy, gdy elementem HTML (względem którego odbywa się pozycjonowanie danego elementu HTML posiadającego pozycję absolute) jest element HTML typu grid lub inline-grid. W tym wypadku przeznaczeniem właściwości "grid-row-start" jest również element potomek elementu HTML typu grid lub inline-grid.

dziedziczenie

nie

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości grid-row-start

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości grid-row-start

auto

Opis

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości grid-row-start.

Domyślnie przeglądarka internetowa sama określa, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Wartość właściwości grid-auto-flow elementu HTML tworzącego układ siatki oraz wartość właściwości grid-row-end elementu HTML przypisywanego do miejsca na siatce mają wpływ na to, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki zostanie wybrana przez przeglądarkę internetową.

Informacje dodatkowe

gdy element HTML posiada określoną przez nas końcową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany, lecz wartością właściwości grid-row-start tego elementu HTML jest wartość auto, wtedy początkową krawędzią wierszową wspomnianego miejsca staje się poprzednia w kolejności linia wierszowa siatki, nawet jeżeli będzie oznaczało to odwołanie się do linii wierszowej siatki teoretycznie znajdującej się na ujemnej pozycji (gdy element HTML posiada pozycję absolute, wtedy początkową krawędzią wierszową wspomnianego miejsca staje się początkowa krawędź blokowa elementu HTML tworzącego układ siatki)

Przykład

 grid-row-start:auto;
div#item

Przeglądarka internetowa sama określiła, która linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox" ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(6, 70px);
    grid-template-columns:repeat(6, 70px);
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>

numer linii

Opis

Za pomocą właściwości grid-row-start oraz dowolnej różnej od zera liczby całkowitej możemy określić, która (posiadająca swój numer) linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Wartości ujemne

wartości ujemne odwołują się do kolejnych ostatnich linii wierszowych siatki (wartość -1 wskazuje na ostatnią linię wierszową siatki, wartość -2 wskazuje na przedostatnią linię wierszową siatki itd.)

Przykład

 grid-row-start:3;
div#item

Początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item" stanowi ta linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox", która posiada numer "3", ponieważ do wspomnianego elementu "div#item" została dodana właściwość "grid-row-start" wraz z wartością "3".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(6, 70px);
    grid-template-columns:repeat(6, 70px);
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:3;
    grid-row-end:6;
    grid-column-start:2;
    grid-column-end:5;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>

nazwa linii

Opis

Za pomocą właściwości grid-row-start oraz wybranej nazwy możemy określić, która (posiadająca swoją nazwę) linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Informacje dodatkowe

gdy podana przez nas wartość właściwości grid-row-start odwołuje się do nieistniejącej nazwy linii wierszowej siatki, wtedy każda następna w kolejności linia wierszowa siatki traktowana jest przez przeglądarkę internetową jako linia posiadająca tę nazwę (linie wierszowe siatki występujące pomiędzy określonym przez nas rozmiarem wysokości wiersza budującego siatkę oraz linie wierszowe siatki znajdujące się w obrębie jakiegokolwiek określonego przez nas obszaru występującego na siatce, nie są brane pod uwagę)

Przykład

 grid-row-start:r2;
div#item

Początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item" stanowi ta linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox", która posiada nazwę "r2", ponieważ do wspomnianego elementu "div#item" została dodana właściwość "grid-row-start" wraz z wartością "r2".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:[r1] 70px [r2] 70px [r3] 70px [r4] 70px [r5] 70px [r6] 70px [r7];
    grid-template-columns:[c1] 70px [c2] 70px [c3] 70px [c4] 70px [c5] 70px [c6] 70px [c7];
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:r2;
    grid-row-end:r6;
    grid-column-start:c3;
    grid-column-end:c5;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>

nazwa krawędzi

Opis

Za pomocą właściwości grid-row-start oraz wybranej nazwy krawędzi wierszowej istniejącego na siatce obszaru możemy określić, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Wartość "nazwa krawędzi" ma pierwszeństwo przed wartością nazwa linii.

Przykład

 grid-row-start:bb-start;
div#item

Początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item" stanowi ta linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox", na której znajduje się początkowa krawędź wierszowa "bb-start" obszaru "bb", ponieważ do wspomnianego elementu "div#item" została dodana właściwość "grid-row-start" wraz z wartością "bb-start".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(6, 70px);
    grid-template-columns:repeat(6, 70px);
    grid-template-areas:'.. .. .. bb bb bb'
              '.. .. .. bb bb bb'
              '.. .. .. bb bb bb'
              'aa aa aa .. .. ..'
              'aa aa aa .. .. ..'
              'aa aa aa .. .. ..';
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:bb-start;
    grid-row-end:bb-end;
    grid-column-start:bb-start;
    grid-column-end:bb-end;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>

nazwa obszaru

Opis

Za pomocą właściwości grid-row-start oraz wybranej nazwy istniejącego na siatce obszaru możemy określić, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki, na której znajduje się początkowa krawędź wierszowa wspomnianego obszaru ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Wartość "nazwa obszaru" ma pierwszeństwo przed wartością nazwa krawędzi oraz wartością nazwa linii.

Przykład

 grid-row-start:bb;
div#item

Początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item" stanowi ta linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox", na której znajduje się początkowa krawędź wierszowa obszaru "bb", ponieważ do wspomnianego elementu "div#item" została dodana właściwość "grid-row-start" wraz z wartością "bb".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(6, 70px);
    grid-template-columns:repeat(6, 70px);
    grid-template-areas:'.. .. .. bb bb bb'
              '.. .. .. bb bb bb'
              '.. .. .. bb bb bb'
              'aa aa aa .. .. ..'
              'aa aa aa .. .. ..'
              'aa aa aa .. .. ..';
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:bb;
    grid-row-end:bb;
    grid-column-start:bb;
    grid-column-end:bb;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>

pierwszy wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości grid-row-start oraz jednego z góry zdefiniowanych wzorców wartości możemy określić, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Składniki pierwszego wzorca wartości właściwości grid-row-start

Przykładowe zapisy

2 r2

3 r1

-1 r2

order

Składnik order jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-row-start. Składnik order określa, która w kolejności wskazana przez parametr name linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki powinna zostać odszukana.

name

Składnik name jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-row-start. Składnik name określa nazwę szukanej linii wierszowej siatki elementu HTML tworzącego układ siatki.

Przykład

 grid-row-start:2 r1;
div#item

Początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item" stanowi ta linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox", która jest drugą w kolejności linią wierszową o nazwie "r1", ponieważ do wspomnianego elementu "div#item" została dodana właściwość "grid-row-start" wraz z następującymi wartościami: "2 r1".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:[r1] 70px [r2] 70px [r1] 70px [r2] 70px [r1] 70px [r2] 70px [r1];
    grid-template-columns:[c1] 70px [c2] 70px [c1] 70px [c2] 70px [c1] 70px [c2] 70px [c1];
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:2 r1;
    grid-row-end:3 r2;
    grid-column-start:2 c1;
    grid-column-end:3 c2;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>

drugi wzorzec wartości

Opis

Za pomocą właściwości grid-row-start oraz jednego z góry zdefiniowanych wzorców wartości możemy określić, która linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki ma stanowić początkową krawędź wierszową miejsca, do którego powinien zostać przypisany interesujący nas element HTML.

Składniki drugiego wzorca wartości właściwości grid-row-start

Przykładowe zapisy

span 2

span r3

span 3 r1

span

Składnik span jest wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-row-start. Składnik span informuje przeglądarkę internetową, że chcemy skorzystać z danego wzorca wartości właściwości grid-row-start.

number

Składnik number nie jest zawsze wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-row-start. Składnik number określa, która w kolejności linia wierszowa siatki elementu HTML tworzącego układ siatki powinna zostać odszukana.

name

Składnik name nie jest zawsze wymaganym składnikiem wzorca wartości właściwości grid-row-start. Składnik name określa nazwę szukanej linii wierszowej siatki elementu HTML tworzącego układ siatki.

Przykład

 grid-row-start:span 4;
div#item

Początkową krawędź wierszową miejsca, do którego został przypisany przykładowy element "div#item" stanowi ta linia wierszowa siatki przykładowego elementu "div#gridbox", która jest czwartą kolejną linią wierszową licząc od szóstej linii wierszowej oraz w kierunku początkowej krawędzi blokowej przykładowego elementu "div#gridbox", ponieważ do wspomnianego elementu "div#item" została dodana właściwość "grid-row-end" wraz z wartością "6" oraz właściwość "grid-row-start" wraz z następującymi wartościami: "span 4".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #gridbox {
    display:grid;
    grid-template-rows:repeat(6, 70px);
    grid-template-columns:repeat(6, 70px);
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #item {
    grid-row-start:span 4;
    grid-row-end:6;
    grid-column-start:span 3;
    grid-column-end:5;
    font-size:1.3em;
    padding:0.5em;
    background-color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="gridbox">
   <div id="item">div#item</div>
  </div>

 </body>
</html>