Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Metadata dokumentu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii metadata dokumentu należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą znaleźć się w części HEAD dokumentu HTML, jak również elementy HTML, które mogą reprezentować dodatkowe informacje metadata o danym dokumencie HTML, jak również elementy HTML, które mogą tworzyć relację pomiędzy danym dokumentem HTML, a innymi plikami różnego typu, jak również elementy HTML, które mogą tworzyć dodatkową funkcjonalność danego dokumentu HTML (na przykład za pomocą reguł języka CSS).

Do kategorii metadata dokumentu należy również element HTML, który tworzy część HEAD dokumentu HTML. Wspomnianym elementem HTML jest element head.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Moje ulubione rzeczy</title>
  </head>
  <body>

    <!-- MIEJSCE NA KOD HTML CZĘŚCI BODY DOKUMENTU HTML -->

  </body>
</html>

Dzięki elementom HTML należącym do kategorii metadata dokumentu nasza przykładowa struktura HTML posiada część HEAD. Zawartość znajdująca się w części HEAD dokumentu HTML z reguły w dużym stopniu przeznaczona jest wyłącznie dla przeglądarki internetowej lub innych mechanizmów, a nie bezpośrednio dla użytkownika.

Nasza przykładowa struktura HTML zawiera w sobie dodatkową informację metadata dla przeglądarki internetowej o systemie kodowania znaków, który został przypuszczalnie wykorzystany przez nas do napisania zawartości danego dokumentu HTML. Wspomnianą informację w tym wypadku reprezentuje element meta, który posiada atrybut charset wraz z wartością utf-8.

Nasza przykładowa struktura HTML zawiera w sobie również informację o tytule danego dokumentu HTML. Wspomnianą informację reprezentuje element title wraz ze swoją zawartością, czyli w tym wypadku ciągiem znaków Moje ulubione rzeczy.

O pozostałych elementach HTML należących do kategorii metadata dokumentu powiemy sobie znacznie później.