Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

aside

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu aside

Element aside reprezentuje sekcję typu aside, której zawartość powinna reprezentować treść poboczną, czyli taką treść, która po usunięciu z zawartości danego dokumentu HTML nie wpłynęłaby w żaden sposób na znaczenie treści reprezentowanej przez zawartość elementów HTML, które pozostały w zawartości danego dokumentu HTML.

Zawartością elementu aside może być:

 • reklama
 • poboczna nawigacja do innych stron internetowych
 • poboczne oznaczenie
 • mało ważny dodatek do treści (głosowanie, sondy itp.)
 • każda inna treść, którą uznamy za docelową treść poboczną

Dodatkowe artykuły związane z elementem aside

Informacje techniczne o elemencie aside

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<body>
 <h1>Sprzedaż sztucznych owoców</h1>

 <aside>
  <h2>Reklama</h2>
  <a href="owoce-reklama-01.html">
   <img src="owoce-01.png" alt="sztuczne owoce">
  </a>
 </aside>

 <article>
  <h2>Czereśnia</h2>
  <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
 </article>

 <article>
  <h2>Truskawka</h2>
  <img src="owoc-02.png" alt="zdjęcie truskawki">
 </article>

 <article>
  <h2>Kiwi</h2>
  <img src="owoc-03.png" alt="zdjęcie kiwi">
 </article>
</body>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "aside" jest element "body". Wspomniany element "body" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "body", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "aside".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie element main jako element potomek

Przykładowy Kod HTML

<body>
 <h1>Sprzedaż sztucznych owoców</h1>

 <aside>
  <h2>Reklama</h2>
  <a href="owoce-reklama-01.html">
   <img src="owoce-01.png" alt="sztuczne owoce">
  </a>
 </aside>

 <article>
  <h2>Czereśnia</h2>
  <img src="owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
 </article>

 <article>
  <h2>Truskawka</h2>
  <img src="owoc-02.png" alt="zdjęcie truskawki">
 </article>

 <article>
  <h2>Kiwi</h2>
  <img src="owoc-03.png" alt="zdjęcie kiwi">
 </article>
</body>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "aside" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "aside", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h2" oraz element "a", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "aside".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<aside> ... </aside>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • block (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element aside)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu aside)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu aside

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "aside" */
aside {
 display:block;
}

Interpretacja elementu aside

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .