Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

figcaption

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu figcaption

Element figcaption reprezentuje nagłówek dla treści reprezentowanej przez zawartość elementu figure, do którego należy dany element figcaption.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie figcaption

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

wyłącznie jako pierwszy lub wyłącznie jako ostatni element dziecko elementu figure

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe reguły CSS</figcaption>

 <pre>
  body {
   background-color:red;
  }
 </pre>

 <pre>
  div {
   background-color:blue;
  }
 </pre>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "figcaption" jest element "figure", dla którego wspomniany element "figcaption" jest pierwszym elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "figcaption".

Przykładowy Kod HTML

<figure>
  <img src="owoc-01.png" alt="czereśnia dojrzała">
  <img src="owoc-02.png" alt="czereśnia niedojrzała">
  <figcaption>Zdjęcia czereśni</figcaption>
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "figcaption" jest element "figure", dla którego wspomniany element "figcaption" jest ostatnim elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "figcaption".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>
  <p>Przykładowe reguły CSS</p>
  <p>Kod w pierwszym elemencie "pre" określa czerwony kolor tła elementu "body"</p>
  <p>Kod w drugim elemencie "pre" określa niebieski kolor tła elementów "div"</p>
 </figcaption>

 <pre>
  body {
   background-color:red;
  }
 </pre>

 <pre>
  div {
   background-color:blue;
  }
 </pre>
</figure>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "figcaption" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", element "p" oraz element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "figcaption".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<figcaption> ... </figcaption>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu figcaption

figcaption {
 display:block;
}

Interpretacja elementu figcaption

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .