Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

header

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu header

Element header reprezentuje zawartość, którą powinna być treść wstępu odnosząca się do treści reprezentowanej przez zawartość jednego z najbliższych elementów przodków danego elementu header, który to element przodek jest elementem main, elementem HTML należącym do kategorii sekcja zawartości lub elementem HTML należącym do kategorii korzeń sekcji.

Zawartością elementu header może być:

 • nagłówek zawartości
 • elementy HTML tworzące nawigację pomiędzy częściami sekcji zawartości
 • każda inna treść, którą uznamy za docelową treść wstępu

Dodatkowe artykuły związane z elementem header

Informacje techniczne o elemencie header

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <header>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <img src="owoce-01.png" alt="koszyk owoców">
 </header>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>
</article>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "header" jest element "article". Wspomniany element "article" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "article", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "header".

kontekst wewnętrzny

zawartość opływająca, lecz nie element main jako element potomek, ponadto nie element header lub element footer jako element potomek, chyba że wspomniany element header lub element footer jest elementem potomkiem elementu HTML należącego do kategorii sekcja zawartości, który to element HTML należący do kategorii sekcja zawartości jest elementem potomkiem interesującego nas elementu header

Przykładowy Kod HTML

<article>
 <header>
  <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
  <img src="owoce-01.png" alt="koszyk owoców">
 </header>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>
</article>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "header" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "header", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "img", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "header".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<header> ... </header>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display
 • block (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element header)

 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu header)

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu header

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "header" */
header {
 display:block;
}

Interpretacja elementu header

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu .