Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Skrypt

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii skrypt należą przede wszystkim elementy HTML, które w mniejszym lub w większym stopniu wymagają od nas znajomości dodatkowego języka programowania (na przykład języka programowania JavaScript).

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Przykładowy Skrypt JS</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   Podaj dowolny ciąg znaków: <input id="dana-1">
  </p>

  <p>
   Podany przez Ciebie ciąg znaków to: <b id="rezultat-1"></b>
  </p>

  <script>
   (function(){
     var dana = window.document.getElementById('dana-1');
     var rezultat = window.document.getElementById('rezultat-1');

     dana.addEventListener('input', function(){
       rezultat.textContent = this.value;
     });
   })();
  </script>

 </body>
</html>

Rezultat:

Podaj dowolny ciąg znaków:

Podany przez Ciebie ciąg znaków to:

O elementach HTML należących do kategorii skrypt powiemy sobie znacznie później.