Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

transition-duration

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości transition-duration

Za pomocą właściwości transition-duration możemy określić czas trwania wykonywania się efektu przejścia interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości transition-duration

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0s

wyjątki initial

brak

animowanie

nie

Interpretacja właściwości transition-duration

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości transition-duration

czas

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości transition-duration oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką czasu możemy określić czas trwania wykonywania się efektu przejścia interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 transition-duration:4s;

Czas trwania wykonywania się efektu przejścia przykładowego elementu "div" wynosi 4 sekundy, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-duration" wraz z wartością "4s".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-duration:4s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>

sekwencja wartości

Wyjaśnienie

Jeżeli zdecydowaliśmy się na to, aby dokładnie określić, które właściwości CSS mogą brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML, wtedy za pomocą sekwencji kilku oddzielonych od siebie znakiem przecinka wartości należących do właściwości transition-duration możemy określić osobny czas trwania wykonywania się efektu przejścia dla każdej podanej przez nas właściwości CSS mogącej brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML.

Podana przez nas sekwencja wartości właściwości "transition-duration" nie może zawierać wartości globalnych.

Jeżeli podana przez nas sekwencja wartości właściwości "transition-duration" będzie zawierała mniejszą liczbę wartości niż liczba właściwości CSS mogących brać udział w efekcie przejścia elementu HTML, wtedy przeglądarka internetowa powtórzy podaną przez nas sekwencję wartości właściwości "transition-duration" tak, aby uzyskać wystarczającą liczbę wartości.

Przykład

 transition-duration:1s, 8s;

Zmiana wartości właściwości "width" biorącej udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div" trwa 1 sekundę, natomiast zmiana wartości właściwości "background-color" biorącej udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div" trwa 8 sekund, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-duration" wraz z następującą sekwencją wartości: "1s, 8s".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-property:width, background-color;
    transition-duration:1s, 8s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>