Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

head

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu head

Element head reprezentuje część HEAD dokumentu HTML, czyli pierwszą główną część dokumentu HTML.

Elementy HTML znajdujące się w zawartości elementu head najczęściej reprezentują różne informacje metadata o danym dokumencie HTML, czyli informacje, które z reguły nie są bezpośrednio przeznaczone dla użytkownika, lecz które są przeznaczone dla różnych mechanizmów interpretujących oraz przetwarzających kod dokumentu HTML. Jednym z tego typu mechanizmów jest przeglądarka internetowa.

Dodatkowe artykuły związane z elementem head

Informacje techniczne o elemencie head

kategoria ogólna

brak

kontekst zewnętrzny

jako pierwszy element dziecko elementu html

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- pierwszy element dziecko elementu "html" -->
  <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD dokumentu HTML -->
 </head>

 <body>
  <!-- drugi element dziecko elementu "html" -->
  <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
 </body>
</html>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "head" jest element "html", dla którego wspomniany element "head" jest pierwszym elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "html", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "head".

kontekst wewnętrzny
 • gdy dany element head nie znajduje się w atrybucie srcdoc elementu iframe, wtedy kontekstem wewnętrznym takiego elementu head musi być zawartość metadata (wymagany jeden element HTML, którym musi być element title)

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="author" content="Jan Kowalski">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "head", który nie znajduje się w atrybucie "srcdoc" elementu "iframe" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość metadata. Ponadto jednym ze wspomnianych elementów HTML należących do kategorii zawartość metadata jest element "title", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "meta", element "meta" oraz element "title", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "head".

 • gdy dany element head znajduje się w atrybucie srcdoc elementu iframe, wtedy kontekstem wewnętrznym takiego elementu head może być zawartość metadata

  Przykładowy Kod HTML

  <iframe srcdoc="
  <html>
   <head>
    <meta charset='utf-8'>
    <meta name='author' content='Jan Kowalski'>
    <link href='plik-01.css' rel='stylesheet'>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY dokumentu HTML -->
   </body>
  </html>
  "></iframe>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "head", który znajduje się w atrybucie "srcdoc" elementu "iframe" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość metadata, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "meta", element "meta" oraz element "link", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "head".

wymagane elementy dzieci

jeden element title, lecz tylko wtedy gdy dany element head nie znajduje się w atrybucie srcdoc elementu iframe

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<head> ... </head>

pominięcie tagu na początku

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy dany element head nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym niczego lub gdy pierwszą rzeczą, która znajduje się w kontekście wewnętrznym danego elementu head jest jakikolwiek element HTML

pominięcie tagu na końcu

tag może zostać pominięty, lecz tylko wtedy gdy bezpośrednio po danym elemencie head nie występuje ciąg znaków w formie białego znaku lub w formie komentarza języka HTML

CSS display

none

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu head

head {
 display:none;
}

Interpretacja elementu head

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak