Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

flex-flow

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości flex-flow

Za pomocą właściwości flex-flow możemy określić kilka różnych cech sposobu układania się kolejnych elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości flex-flow

przeznaczenie
pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

row nowrap

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości flex-flow

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie (interpretuje od wersji 11, lecz z wieloma możliwymi błędami)

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości flex-flow

grupa wartości

Opis

Za pomocą właściwości flex-flow oraz z góry zdefiniowanej grupy wartości możemy określić kilka różnych cech sposobu układania się kolejnych elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 flex-flow:row-reverse wrap;
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 flex-direction:row-reverse;
 flex-wrap:wrap;
}

Składniki grupy wartości właściwości flex-flow

Przykładowe zapisy

column

wrap

column wrap

direction

Składnik direction nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości flex-flow. Składnik direction określa wartość właściwości flex-direction, czyli kierunek układania się kolejnych elementów dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny.

wrap

Składnik wrap nie jest wymaganym składnikiem grupy wartości właściwości flex-flow. Składnik wrap określa wartość właściwości flex-wrap, czyli to czy elementy dzieci interesującego nas elementu HTML tworzącego układ elastyczny mogą zostać umieszczone (gdy jest to konieczne) w kolejnym anonimowym bloku.

Przykład

 flex-flow:row-reverse wrap;
div - 1
div - 2
div - 3
div - 4

Elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox" posiadają odwrócony wierszowy kierunek układania się, ponadto elementy dzieci przykładowego elementu "div#flexbox", które nie mieszczą się w rozmiarze szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div#flexbox" zostały umieszczone w wierszu kolejnego anonimowego bloku, ponieważ do wspomnianego elementu "div#flexbox" została dodana właściwość "flex-flow" wraz z następującą grupą wartości: "row-reverse wrap".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #flexbox {
    display:flex;
    flex-flow:row-reverse wrap;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   #flexbox > div {
    padding:0.5em;
   }

   #flexbox > :nth-child(1) {
    flex-basis:50%;
    background-color:red;
   }

   #flexbox > :nth-child(2) {
    flex-basis:25%;
    background-color:orange;
   }

   #flexbox > :nth-child(3) {
    flex-basis:40%;
    background-color:yellow;
   }

   #flexbox > :nth-child(4) {
    flex-basis:30%;
    background-color:pink;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="flexbox">
   <div>div - 1</div>
   <div>div - 2</div>
   <div>div - 3</div>
   <div>div - 4</div>
  </div>

 </body>
</html>