Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

br

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu br

Element br reprezentuje przełamanie wiersza treści, czyli przejście do następnej linii.

Element "br" powinien być wykorzystywany w miejscu, gdzie musi wystąpić przełamanie wiersza treści, ponieważ wymusza to forma danej treści. Wspomniane miejsce może wystąpić w treści, którą jest poezja, wiersz poetycki, adres zamieszkania itp.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie br

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Jan Kowalski<br>
  ul. Przykładowa 1A/2<br>
  Miasto
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "br" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "br".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<br>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu br

/* brak */

Interpretacja elementu br

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak