Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

br

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu br

Element br reprezentuje przełamanie wiersza treści, czyli przejście do następnej linii.

Element "br" należy umieszczać w miejscu, gdzie musi wystąpić przełamanie wiersza treści, ponieważ wymusza to forma danej treści. Docelowym miejscem może być miejsce występujące w treści, którą jest poezja, wiersz poetycki, adres zamieszkania itp.

Dodatkowe artykuły związane z elementem br

Informacje techniczne o elemencie br

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Jan Kowalski<br>
  ul. Przykładowa 1A/2<br>
  Miasto
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "br" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "br".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

zdolność fallback

nie dotyczy

składnia HTML

<br>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display

inline

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS elementu br

/* brak */

Interpretacja elementu br

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak