Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Grupowanie zawartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Do kategorii grupowanie zawartości należą przede wszystkim elementy HTML, których zadaniem jest grupowanie zawartości znajdującej się w części BODY dokumentu HTML. Innymi słowy przeznaczeniem wspomnianych elementów HTML jest grupowanie zawartości występującej zazwyczaj w różnych sekcjach zawartości znajdujących się w części BODY dokumentu HTML.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   Moim ulubionym kwiatem jest róża.
   Ponieważ róża to symbol miłości.
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
   Ponieważ błękitny to kolor nieba.
  </article>

 </body>
</html>

Zawartością każdej sekcji typu article znajdującej się w naszej przykładowej strukturze HTML jest między innymi jeden akapit treści. Wspomniany akapit treści zawiera informację zarówno o tym, co jest naszą ulubioną rzeczą (na przykład kolor błękitny), jak również wspomniany akapit treści zawiera informację o tym, dlaczego dana rzecz jest naszą ulubioną rzeczą (na przykład dlatego że błękitny to kolor nieba).

Zawartość w postaci wspomnianego akapitu treści możemy pogrupować za pomocą elementu p na zawartość składającą się z dwóch osobnych akapitów treści, jeżeli z jakiejś przyczyny będziemy tego chcieli.

Przykład:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Moje ulubione rzeczy</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Mój blog</h1>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>
   Moim ulubionym kwiatem jest róża.
   Ponieważ róża to symbol miłości.
  </article>

  <article>
   <h1>Mój ulubiony kolor</h1>
   <p>Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.</p>
   <p>Ponieważ błękitny to kolor nieba.</p>
  </article>

 </body>
</html>

Od tej pory zawartością drugiej sekcji typu article znajdującej się w naszej przykładowej strukturze HTML są między innymi dwa osobne akapity treści reprezentowane przez swój własny element p. Zawartość pierwszego akapitu treści, czyli zawartość reprezentowana przez pierwszy element p, mówi nam o tym, że naszym ulubionym kolorem jest kolor błękitny. Natomiast zawartość drugiego akapitu treści, czyli zawartość reprezentowana przez drugi element p, podaje nam przyczynę, dlaczego naszym ulubionym kolorem jest ten, a nie inny kolor.

O pozostałych elementach HTML należących do kategorii grupowanie zawartości powiemy sobie znacznie później.