Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

transition-property

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości transition-property

Za pomocą właściwości transition-property możemy określić, które właściwości CSS mogą brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Informacje techniczne o właściwości transition-property

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

all

wyjątki initial

brak

animowanie

nie

Interpretacja właściwości transition-property

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości transition-property

all

Wyjaśnienie

Wartość all jest domyślną wartością właściwości transition-property.

Domyślnie wszystkie właściwości CSS, które mogą ulec procesowi animacji, mogą brać udział w efekcie przejścia elementu HTML.

Przykład

 transition-property:all;

Zarówno właściwość "width", jak i właściwość "color", jak i właściwość "background-color" mogą brać udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-duration:2s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>

none

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości none właściwości transition-property możemy sprawić, że żadna właściwość CSS nie będzie mogła brać udziału w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 transition-property:none;

Żadna właściwość CSS nie może brać udziału w efekcie przejścia przykładowego elementu "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-property" wraz z wartością "none".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-property:none;
    transition-duration:2s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>

nazwa właściwości CSS

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości transition-property oraz nazwy istniejącej właściwości CSS możemy określić, która właściwość CSS może brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 transition-property:width;

Tylko właściwość "width" może brać udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-property" wraz z wartością "width".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-property:width;
    transition-duration:2s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>

sekwencja wartości

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości transition-property oraz sekwencji kilku oddzielonych od siebie znakiem przecinka nazw istniejących właściwości CSS możemy określić, które właściwości CSS mogą brać udział w efekcie przejścia interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 transition-property:color, background-color;

Tylko właściwość "color" oraz właściwość "background-color" mogą brać udział w efekcie przejścia przykładowego elementu "div", ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transition-property" wraz z następującą sekwencją wartości: "color, background-color".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transition-property:color, background-color;
    transition-duration:2s;
    font-size:1.3em;
    padding:1em;
    min-height:80px;
    width:40%;
    color:#000;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    color:#FFF;
    background-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>najedź na mnie kursorem myszy</div>

 </body>
</html>