Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

border-bottom-width

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości border-bottom-width

Za pomocą właściwości border-bottom-width możemy określić rozmiar grubości dolnego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

gdy stylem dolnego obramowania elementu HTML jest styl none lub hidden, wtedy rozmiarem grubości dolnego obramowania elementu HTML jest zawsze rozmiar 0

Informacje techniczne o właściwości border-bottom-width

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

medium

wyjątki initial

abbr (gdy element abbr posiada atrybut title)

animowanie

tak

Interpretacja właściwości border-bottom-width

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości border-bottom-width

rozmiar

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości border-bottom-width oraz dowolnej nieujemnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną możemy określić rozmiar grubości dolnego obramowania interesującego nas elementu HTML.

Przykład

 border-bottom-width:10px;
rozmiar grubości dolnego obramowania tego elementu "div" wynosi 10 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "10px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-bottom-width:10px;
    border-bottom-style:solid;
    border-bottom-color:black;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar grubości dolnego obramowania tego elementu "div" wynosi 10 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "10px"
  </div>

 </body>
</html>

grubość linii

Wyjaśnienie

Za pomocą właściwości border-bottom-width oraz dowolnej dostępnej wartości grubości linii możemy określić rozmiar grubości dolnego obramowania interesującego nas elementu HTML.

różne wartości rozmiaru grubości linii

Porównanie wartości rozmiaru grubości linii występujących w języku CSS.

Przykład

 border-bottom-width:thin;
rozmiarem grubości dolnego obramowania tego elementu "div" jest rozmiar cienki, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "thin"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border-bottom-width:thin;
    border-bottom-style:solid;
    border-bottom-color:black;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiarem grubości dolnego obramowania tego elementu "div" jest rozmiar cienki, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-bottom-width" wraz z wartością "thin"
  </div>

 </body>
</html>