Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

word-wrap

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie właściwości word-wrap

Za pomocą właściwości word-wrap możemy określić, w jaki sposób mają zostać potraktowane przez przeglądarkę internetową wyrazy dłuższe niż rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

każda szerokość związana z właściwością word-wrap tyczy się szerokości logicznej

alternatywną nazwą właściwości word-wrap jest nazwa overflow-wrap

Informacje techniczne o właściwości word-wrap

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

tak

wartość initial

normal

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości word-wrap

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości word-wrap

normal

Wyjaśnienie

Wartość normal jest domyślną wartością właściwości word-wrap.

Domyślnie wyrazy dłuższe niż rozmiar szerokości obszaru zawartości elementu HTML nie są przełamywane do następnego wiersza.

Przykład

 word-wrap:normal;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Wyraz dłuższy niż rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div" nie został przełamany do następnego wiersza.

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    width:350px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
  </div>

 </body>
</html>

break-word

Wyjaśnienie

Za pomocą wartości break-word właściwości word-wrap możemy sprawić, że wyrazy dłuższe niż rozmiar szerokości obszaru zawartości interesującego nas elementu HTML zostaną przełamane do następnego wiersza.

Przykład

 word-wrap:break-word;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Wyraz dłuższy niż rozmiar szerokości obszaru zawartości przykładowego elementu "div" został przełamany do następnego wiersza, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "word-wrap" wraz z wartością "break-word".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    word-wrap:break-word;
    width:350px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
  </div>

 </body>
</html>