Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:checked

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :checked

   :checked { ... }
  

Selektor :checked odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :checked.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :checked, gdy w danym momencie dany element HTML posiada atrybut checked lub gdy w danym momencie dany element HTML został wybrany przez użytkownika.

Informacje techniczne o selektorze :checked

ograniczenie - elementy HTML
ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :checked

input:checked {
 outline:3px solid red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   input:checked { outline:3px solid red; }
  
input:checked

do każdego elementu input, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :checked

outline

dodaj właściwość CSS, która zmieni obrys elementu HTML

3px solid red

na obrys o szerokości trzech pikseli, stylu solid oraz kolorze czerwonym

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:checked {
    outline:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   <label>
    <input type="radio" name="kolor"> czerwony
   </label>
  </p>

  <p>
   <label>
    <input type="radio" name="kolor" checked> zielony
   </label>
  </p>

  <p>
   <label>
    <input type="radio" name="kolor"> niebieski
   </label>
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Tylko element "input", który posiada atrybut "checked" lub który zostanie wybrany przez nas, będzie miał zmieniony styl wyglądu swojego obrysu.

Interpretacja selektora :checked

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji selektora .