Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

embed

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie elementu embed

Element embed reprezentuje zazwyczaj zasób internetowy, który pochodzi z innej technologii niż technologia HTML oraz który musi zostać obsłużony przez dodatkowy PLUGIN przeglądarki internetowej, np. przez wtyczkę FLASH.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie embed

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst wbudowany

Przykładowy Kod HTML

<figure>
 <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
 <embed src="wideo-01.swf">
</figure>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "embed" jest element "figure". Wspomniany element "figure" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst wbudowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "embed".

kontekst wewnętrzny

brak

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<embed>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

zawsze

CSS display
 • inline-block (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed został poprawnie dołączony do danego dokumentu HTML)

 • inline (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed nie został poprawnie dołączony do danego dokumentu HTML)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu embed

/* jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez element "embed" został poprawnie dołączony do dokumentu HTML */
embed {
 display:inline-block;
}

Interpretacja elementu embed

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis atrybutów elementu embed

height

Przeznaczenie atrybutu height

Atrybut height wykorzystany wraz z elementem embed określa wartość wysokości, jaką powinien posiadać dany element embed.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu height

liczba

Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" height="100">

 </body>
</html>

Rezultat

Wartość wysokości przykładowego elementu "embed" wynosi "100" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "height" wraz z wartością "100"

src

Przeznaczenie atrybutu src

Atrybut src wykorzystany wraz z elementem embed określa adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez dany element embed.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu src

URL

Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf">

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "embed" jest zasób internetowy "animacja-01.swf" znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf", dlatego do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "src" wraz z wartością "https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf".

type

Przeznaczenie atrybutu type

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem embed określa informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu type

typ MIME

Należy podać ciąg znaków w formie typu MIME.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" type="application/x-shockwave-flash">

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "embed" został dodany atrybut "type" wraz z wartością "application/x-shockwave-flash" wspomniany element "embed" reprezentujący zasób internetowy znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że typem MIME, jaki posiada wspomniany zasób internetowy jest typ wskazujący na plik typu SWF.

width

Przeznaczenie atrybutu width

Atrybut width wykorzystany wraz z elementem embed określa wartość szerokości, jaką powinien posiadać dany element embed.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu width

liczba

Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="150">

 </body>
</html>

Rezultat

Wartość szerokości przykładowego elementu "embed" wynosi "150" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "width" wraz z wartością "150".

inne

Przeznaczenie atrybutu

Możemy podać nazwę oraz wartość każdego innego atrybutu, który jest przeznaczony do kontrolowania działania zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element embed.

Element "embed" nie powinien posiadać atrybutów o następujących nazwach: "name", "align", "hspace", "vspace", ponieważ wymienione nazwy atrybutów istnieją we wcześniejszej wersji języka HTML, lecz nie w wersji HTML5.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu

ciąg znaków

Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas wartości.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="https://webkod.pl/files/html/animacja-01.swf" width="400" bgcolor="#FDD700">

 </body>
</html>

Rezultat

Zasób internetowy reprezentowany przez przykładowy element "embed" posiada nowy kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "bgcolor" wraz z wartością "#FDD700".