Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

korzeń dokumentu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należy tylko jeden element HTML. Wspomnianym elementem HTML jest element html.

O elemencie html możemy powiedzieć, że element html jest korzeniem dokumentu HTML, czyli pierwszym elementem HTML, który tworzy główną strukturę dokumentu HTML, czyli strukturę HTML zbudowaną ze wszystkich elementów HTML, które zostaną przez nas umieszczone w zawartości wspomnianego elementu html.

Elementy HTML należące do danej kategorii

  1. html