Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

:hover

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie selektora :hover

   :hover { ... }
  

Selektor :hover odwołuje się do każdego elementu HTML, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :hover.

Cechy elementu HTML spełniają zasadę pseudoklasy :hover, gdy w danym momencie nad obszarem danego elementu HTML lub nad treścią znajdującą się w zawartości danego elementu HTML znajduje się kursor myszy.

Urządzenia mobilne (komórki, tablety itp.) mogą różnie interpretować selektor ":hover" lub też wcale (w zależności od typu urządzenia oraz przedmiotu, jakim użytkownik porusza się po ekranie danego urządzenia mobilnego).

Dodatkowe techniczne informacje o selektorze :hover

ograniczenie - elementy HTML

brak

ograniczenie - właściwości CSS

brak

Przykładowa reguła CSS, selektor :hover

p:hover {
 color:red;
}

Wyjaśnienie przykładowej reguły CSS

   p:hover { color:red; }
  
p:hover

do każdego elementu p, którego cechy w danym momencie spełniają zasadę pseudoklasy :hover

color

dodaj właściwość CSS, która zmieni kolor tekstu elementu HTML

red

na barwę czerwoną

Kod źródłowy przykładowego dokumentu HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   p {
    border:3px solid black;
   }

   p:hover {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w momencie gdy kursor myszy będzie znajdował się nad obszarem tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony
  </p>

  <p>
   w momencie gdy kursor myszy będzie znajdował się nad obszarem tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony
  </p>

  <p>
   w momencie gdy kursor myszy będzie znajdował się nad obszarem tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

w momencie gdy kursor myszy będzie znajdował się nad obszarem tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony

w momencie gdy kursor myszy będzie znajdował się nad obszarem tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony

w momencie gdy kursor myszy będzie znajdował się nad obszarem tego elementu "p" tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" będzie posiadał kolor czerwony

Interpretacja selektora :hover

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak