Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

margin-left

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości margin-left

Za pomocą właściwości margin-left możemy określić rozmiar lewego zewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

każda szerokość związana z właściwością margin-left tyczy się szerokości logicznej

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości margin-left

przeznaczenie

element HTML każdego typu, lecz nie element HTML typu table-header-group, table-row-group, table-footer-group, table-row, table-cell, table-column-group, table-column

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

0

wyjątki initial

hr, blockquote, dd, figure, fieldset

animowanie

tak, lecz tylko wartość rozmiar

Interpretacja właściwości margin-left

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak

Opis wartości właściwości margin-left

rozmiar

Opis

Za pomocą właściwości margin-left oraz dowolnej liczby wraz z wybraną jednostką absolutną lub jednostką relatywną lub za pomocą procentów możemy określić rozmiar lewego zewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML.

Wartości ujemne

wartości ujemne tworzą ujemny lewy zewnętrzny margines elementu HTML

Wartości procentowe

wartości procentowe liczone są względem aktualnego rozmiaru szerokości obszaru zawartości najbliższego powiązanego elementu przodka

wartości procentowe są różnie obliczane w różnych przeglądarkach internetowych dla elementów dzieci elementu HTML typu flex lub inline-flex oraz dla elementów HTML należących do siatki elementu HTML tworzącego układ siatki

Przykład

 margin-left:100px;
rozmiar lewego zewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-left" wraz z wartością "100px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    margin-left:100px;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   rozmiar lewego zewnętrznego marginesu tego elementu "div" wynosi 100 pikseli, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-left" wraz z wartością "100px"
  </div>

 </body>
</html>

auto

Opis

Za pomocą wartości auto właściwości margin-left możemy sprawić, że przeglądarka internetowa sama określi rozmiar lewego zewnętrznego marginesu interesującego nas elementu HTML (najczęściej rozmiarem tym jest rozmiar 0).

Dla zaawansowanych

gdy do elementu HTML dodamy właściwość margin-left wraz z wartością auto oraz właściwość margin-right wraz z wartością auto, wtedy element HTML może zostać wyśrodkowany w wolnej przestrzeni obszaru zawartości, do którego należy, względem krawędzi liniowych najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści, lecz tylko wtedy, gdy:

gdy do elementu HTML dodamy właściwość margin-left wraz z wartością auto oraz właściwość margin-right wraz z wartością różną od wartości auto, wtedy element HTML może zostać przesunięty w wolnej przestrzeni obszaru zawartości, do którego należy, w kierunku prawej krawędzi liniowej najbliższego elementu przodka tworzącego blok treści, lecz tylko wtedy, gdy:

Przykład

 margin-left:auto;
przeglądarka internetowa sama określiła rozmiar lewego zewnętrznego marginesu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-left" wraz z wartością "auto"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    margin-left:auto;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   przeglądarka internetowa sama określiła rozmiar lewego zewnętrznego marginesu tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "margin-left" wraz z wartością "auto"
  </div>

 </body>
</html>