Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

user-select

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis właściwości user-select

Za pomocą właściwości user-select możemy określić w jaki sposób może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika treść interesującego nas elementu HTML.

Informacje dodatkowe

brak

Dodatkowe techniczne informacje o właściwości user-select

przeznaczenie

element HTML każdego typu

pozycja

dowolna

dziedziczenie

nie

wartość initial

auto

wyjątki initial

brak

animowanie

tak (animacja schodkowa)

Interpretacja właściwości user-select

Firefox

tak, lecz z przedrostkiem -moz-

Google Chrome

tak

Safari

tak, lecz z przedrostkiem -webkit-

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz z przedrostkiem -ms- oraz od wersji 10

Nie interpretuje wartości all.

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji właściwości .

Opis wartości właściwości user-select

auto

Opis

Wartość auto jest domyślną wartością właściwości user-select.

Domyślnie treść elementu HTML może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika w taki sam sposób jak treść elementu rodzica.

Przykład

 user-select:auto;
treść tego elementu "span" może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika w taki sam sposób jak treść elementu "div"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <span>treść tego elementu "span" może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika w taki sam sposób jak treść elementu "div"</span>
  </div>

 </body>
</html>

text

Opis

Za pomocą wartości text właściwości user-select możemy sprawić, że treść interesującego nas elementu HTML może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika w dowolny sposób.

Przykład

 user-select:text;
treść tego elementu "div" może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika w dowolny sposób, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "user-select" wraz z wartością "text"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    user-select:text;
    -moz-user-select:text;
    -webkit-user-select:text;
    -ms-user-select:text;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   treść tego elementu "div" może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika w dowolny sposób, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "user-select" wraz z wartością "text"
  </div>

 </body>
</html>

none

Opis

Za pomocą wartości none właściwości user-select możemy sprawić, że treść interesującego nas elementu HTML nie może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika.

Przykład

 user-select:none;
treść tego elementu "div" nie może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "user-select" wraz z wartością "none"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    user-select:none;
    -moz-user-select:none;
    -webkit-user-select:none;
    -ms-user-select:none;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   treść tego elementu "div" nie może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "user-select" wraz z wartością "none"
  </div>

 </body>
</html>

all

Opis

Za pomocą wartości all właściwości user-select możemy sprawić, że treść interesującego nas elementu HTML może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika, lecz tylko w całości.

Przykład

 user-select:all;
treść tego elementu "div" może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika, lecz tylko w całości, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "user-select" wraz z wartością "all"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    user-select:all;
    -moz-user-select:all;
    -webkit-user-select:all;
    -ms-user-select:all;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   treść tego elementu "div" może zostać zaznaczona oraz skopiowana przez użytkownika, lecz tylko w całości, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "user-select" wraz z wartością "all"
  </div>

 </body>
</html>